PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR, ÎN ROMÂNIA

20200304_152219
           

Aplicant- LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “BEETHOVEN” CRAIOVA

 

Agent economic partenerTopserv Motors SRL

 

Partener din Norvegia - scoala Mosjøen Videregående Skole.

 

Titlul proiectului: Invatamant VET la standarde scandinave pentru elevii cu dizabilitati din Romania

Scopul principal al proiectului este acela de a imbunatatii activitatea de instruire practica a elevilor cu dizabilitati ce se formeaza in domenii VET, in cadrul stagiilor practice la agentii economici nationali, prin intermediul unei vizite de studiu realizate de factorii implicati la scoala VET norvegiana Mosjøen Videregående Skole.
    1. Obiective ale proiectului:
 
    • - dezvoltarea competentelor, abilitatilor de management insitutional/al clasei/atelierului care sa conduca la organizarea pentru elevii VET cu dizabilitati, a unor stagii de practica modern
 
    • - intelegerea de catre participantii la vizita, a modelelor prezentate si stabilirea unei set al acestora ce urmeaza sa fie implementat si promovat in liceul beneficiar si in alte scoli similare(existenta in forma unui document)
 
    • - constientizarea populatiei scolare de necesitatea eficientizarii stagiilor practice de specialitate.
Pentru a se atinge obiectivele proiectului s-a realizat o vizita de studiu in Norvegia. La vizita au participat: 8 participanti (cadre didactice din domeniul VET direct implicate in stagiile de practica,director,consilier de cariera) din partea scolii beneficiare si 2 reprezentanti ai agentului economic partener .TOPSERV MOTORS ce sunt direct implicati in realizarea stagiilor practice ale elevilor scolii aplicante.
   

METODOLOGIA PRIVIND SELECTIA PROFESORILOR PARTICIPANT LA VIZITA DE STUDIU 

Procesul de selectie are ca obiectiv selectarea a 8 participanti in vederea realizarii Vizitei de studiu la partenerul Mosjøen Videregåen Skole din Norvegia.             Profilul celor 8 participanti este urmatorul:
  • 1 director
 
  • 1 profesor inginer din domeniul mecanic
 
  • 1 profesor de instruire practica din domeniul mecanic
 
  • 1 profesor inginer in domeniul Alimentatie publica si turism
 
  • 1 profesor de instruire practica in domeniul Alimentatie publica si turism
 
  • 1 profesor de practica de specialitate pedagogie de recuperare, in domeniul Sanatate si Asistenta pedagogica
 
  • 1 profesor psihopedagog ce preda Consilierea si orientarea in cariera la clase cu elevi V.E.T.
 
  • 1 profesor inginer in domeniul Industrie textile si pielarie.
  CONDITII DE PARTICIPARE:
 •  se vor putea inscrie profesori de la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” ce predau specialitatile, ce se regasesc in unul din profilele anetrioare;
 • inscrierea participantilor pe baza de dosar, se va face la secretariatul scolii: cerere tip, copie C.I., CV Europass, scrisoare de intentie
 • proba examen: proba scrisa cu 5 intrebari privind: dorinta de implicare in activitatile vizitei, dorinta de aplicare a bunelor practicii norvegiene in activitatea practica cu elevii, modalitati de contributie personala ale candidatului la vizita de lucru din Norvegia, scopuri vizate de candidat in ceea ce priveste formarea practica a elevilor scolii. (proba de examen va fi sustinuta doar la specialitatile la care vor exista minim 2 candidati, pentru ceilalti va fi suficient dosarul de inscriere)
 • Scala de evaluare se va face cu note de la 1-10 la proba scrisa. Candidatul cu cea mai mare nota in ordine descrescatoare pentru fiecare specializare din scoala  va fi declarat admis ca participant al proiectului.
 • Daca vor exista contestatii,vor fi analizate de a doua comisie special constituita.Se afiseaza din nou rezultatele finale daca e cazul.
 • Criterii de departajare in caz de egalitate:nota obtinuta la ultimul grad didactic sustinut.Cei care nu au fost selectati,dar au medii peste 5,vor fi rezerve in ordine descrescatoare.
Calendarul procesului de selectie:
  • Termenul de depunere a dosarelor de inscriere: 18-25.11.2019, ora 14.00
 
  • Proba scrisa: 27.11.2019; orele 14-15
 
  • Afisarea rezultatelor probei scrise: 28.11.2019; ora 9
 
  • Constestatii proba scrisa: in intervalul: 28.11.2019, intre orele 10-12
 
  • Afisare rezultate finale: 28.11.2019, orele 14
componenta comisiei ce va realiza selectia participantilor la Vizita de Studiu, de la partenerul norvegian, Mosjøen Videregående Skole, in cadrul proiectului Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România, avand numar de contract: 2018-EY-PCVET-R2-0002

Componenta  comisiei  numita de Consiliul de Administratie, in vederea desfasurarii,  probei  de examen, ce se va desfasura in data de 29 octombrie 2019, conform metodologiei aprobate.

Presedinte
  1. Prof. Stefan OCTAVIA
Membrii evaluatori – proba scrisa:
  1. Prof. Simona CIULU
 
  1. Prof. Livia BAICA
Comisie contestatie pentru proba scrisa – Membrii:
  1. Stefan OCTAVIA
 
  1. Ileana NEGOITA
 

TABEL CU REZULTATELE FINALE

 

PRIVIND SELECTAREA CELOR 8 PARTICIPANTI PENTRU VIZITA DE STUDIU LA PARTENERUL MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE, IN PROIECTUL CU NUMARUL 2018-EY-PCVET-R2-0002

 
Nr.crt Nume si prenume Domeniul   Rezultat
1. NASTASEL MARIA director ADMIS
2. SALAHORU FILOMELA Mecanic-prof.inginer ADMIS
3. CROITORU VICTOR Mecanic-prof. instruire practica ADMIS
4. PATRU IONELA Industrie Textila-prof. inginer ADMIS
5. JIANU MIHAELA ROXANA Alimentatie publica si turism-prof. inginer ADMIS
6. CIRSTEA FLORINA Alimentatie publica si turism-prof. instruire practica ADMIS
7. AVRAMOIU IOAN Sanatate si Asistenta pedagogica-profesor practica ADMIS
8. SMARANDACHE IONUT profesor psihopedagog -Consilierea si orientarea in cariera ADMIS
 

              

 

PREGATIREA LINGVISTICA

 
    • Cei 8 participanti de la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova au beneficiat in acest proiect de grant pentru realizarea pregatirii lingvistice la limba engleza.
 
    • In luna decembrie 2019 echipa de implementare a proiectului a solicitat oferte de pret mai multor furnizori privati de formare profesionala.
 
    • A fost selectata ca furnizor Asociatia Dominou pentru un curs de 50 ore. Formatorul a fost dna Livia Baica.
 
    • Cursurile s-au desfasurat la sediul liceului nostru in perioada 06.01-23.01.2020.
 
    • Evaluarea finala a avut loc in data de 23.01.2020
 

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România

Proiect: 2018-EY-PCVET-R2-0002

Invatamant VET la standarde scandinave pentru elevii cu dizabilitati din Romania

La vizita de studiu la organizatia de primire din Norvegia, școala Mosjøen Videregående,au participat din partea Liceului Tehnologic Special Beethoven un numar de 10 participanti ( 8 profesori din domeniul VET, 1 director, 1 consilier de cariera) si 2 reprezentanti ai agentului economic.

PROGRAM VIZITA DE STUDIU

Ziua 1 - Luni 27 ian

15.00 - 18.00

 1. Bun venit / scopul vizitei.
 2. Prezentarea scolii Mosjøen Videregående, sistemul de invatamant din Norvegia in ceea ce priveste educatia profesionala
 3. Evaluare

Ziua 2 - mar 28 ian

09:00 - 15:30

 1. Intalnire primara cu conducerea si personalul din Mosjøen vgs: Integrarea elevilor cu nevoi speciale
 2. strategii care faciliteaza responsabilitatile de invatare, motivatia pentru invatare, colaborarea, dezvoltarea invatarii, orientate spre integrarea persoanelor cu dizabilitati - conditii specifice de practica adaptate elevilor cu dizabilitati. Stimularea progresului - strategii de autonomie la locul de munca al elevului cu dizabilitati

 3. Evaluare

Ziua 3 - Miercuri 29 ian

9:30 - 15:30

 1. Introducerea departamentului de nevoi speciale
 2. Vizita la Aktivitetshuset Aktivitetshuset este o institutie cooperanta care ofera instruire in munca si angajare elevilor si adultilor cu nevoi speciale Masuri pentru integrarea elevilor cu dificultati de auz in clase obisnuite

 3. Turul si job shadowing
 4. Vizita la sectia Mecanica - Integrarea elevilor cu nevoi speciale Experimentarea metodei denumita Enterprise School - dezvoltarea si gestionarea unei afaceri reale (simulate), coordonata de scoala VET. Scopul sau este de a oferi elevilor experiente de invatare si abilitati antreprenoriale

 5. Evaluare

Ziua 4 - Joi 30 ian

Plecare spre HIAS Sandnessjøen, vizita si job shadowing. HIAS este o industrie cooperanta care ofera pregatire si angajare in munca pentru elevi si adulti cu nevoi speciale - activitati de pregatire de scurta durata in echipa, la locul de munca, coordonate de un indrumator profesionist al Fabricii HIAS Sandnessjøen (modele de activitate realizate cu elevii) - participantul testeaza sarcinile si responsabilitatile muncii, pe care le indeplinesc zilnic elevii de la stagiu - managerul demonstreaza participantului metodele de lucru, cu elevul cu dizabilitati, pentru operatiunile tehnologice din sectiunea mecanica

Ziua 5 - Vineri 31 ianuarie

 1. Vizitati la Mosjoen Kantine drift A / S
 2. Job shadowing Experimentarea metodei denumita Enterprise School - dezvoltarea si gestionarea unei afaceri reale (simulate), coordonata de scoala VET. Scopul sau este de a oferi elevilor experiente de invatare si abilitati antreprenoriale 2.Vizita serviciul de catering HIAS Serviciul de catering HIAS este o industrie cooperanta care ofera instruire in munca si angajare elevilor si adultilor cu nevoi speciale - activitati de pregatire de scurta durata in echipa, la locul de munca, coordonate de un tutor profesional al HIAS (modele de activitate realizate cu studentii) - participantul testeaza sarcinile si responsabilitatile muncii, pe care le indeplinesc zilnic elevii de la stagiu - managerul demonstreaza participantului metodele de lucru, cu elevul cu dizabilitati, pentru operatiunile tehnologice din sectiunea alimentara

 3. Evaluare
Promovare/Diseminare
  

Activitati de diseminare

Conform planului de diseminare, am desfasurat urmatoarele activitati de diseminare:
  1. Promovare date generale proiect :obiective,grup tinta
-06.09.2019- Consiliul Profesoral -realizarea site-ului www.liceuluibeethoven.ro cu o sectiune speciala pentru acest proiect -prezentarea pe pagina de Facebook a liceului a datelor generale -Consfatuiri invatamant special- 07.10.2019- -12.10.2019 -emisiune TVR 2- au fost diseminate datele generale ale proiectului -Cerc pedagogic invatamant special- 05.12.2019
  1. Diseminare rezultate selectie
-postarea pe www.liceulbeethoevn.ro  a metodologiei de selectie,calendarului si a rezultatelor finale -postarea pe pagina Facebook a liceului a rezultatelor selectiei
  1. Diseminare derulare vizita de studiu la partenerul din Norvegia- liceul Mosjøen Videregående Skole
Inainte de Vizita de studiu s-a prezentat  programul activitatilor ce au fost derulate in Norvegia in Consiliul Profesoral din data de 17.01.2020 In timpul derularii Vizitei de studiu:
 • diseminare in Consiliul Profesoral al liceului  Mosjøen Videregående-30.01.2019
 • articol in ziarul local din Norvegia- 31.01.2020
 • pe site-ul www.liceulbeethoven.ro- prezentare complete a vizitei,fotografii
 • pe pagina de Facebook a liceului- prezentarea activitatilor din fiecare zi a Vizitei de studiu
Dupa derularea Vizitei de studiu:
 • 11.02.2020-Comisia tehnica- prezentarea si transferul exemplelor de buna practica  si a modelului norvegian privind organizarea de stagii practice cu agentii economici pentru elevii cu dizabilitati.
 • 18.02.2020- C.A nr 112- prezentarea si transferul exemplelor de buna practica din Vizita de studio la partenerul de primire din Norvegia,liceul  Mosjøen Videregående
 • distribuire linkuri cu Vizita de studiu pe pagina de Fcaebook
 • 24.02.2020- Conferinta de lansare a Clubului de programare pentru elevi surzi- au fost prezentate rezultatele Vizitei de studiu in prezenta Ambasadorului Marii Britanii,Excelenta sa dl. Andrew Noble si a reprezentantilor Consiliului Judetean Dl, ai Inspectoratului Scolar Dolj,elevilor si cadrelor didactice de la 2 licee partenere
 • pe pagina de Facebook a dl. Ion Prioteasa, presedinte al Consiliului Judetean DJ,care a facut referire la acest proiect cu finantare din fonduri norvegiene castigat de liceul nostru

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884