Selectie

Proiect: 2019-1-RO01-KA116-061485

Dati-le aripi si lasati-i sa zboare!

Etapa 1

Metodologia de selectie a participantilor la Programul

ERASMUS 2019-1-RO01-KA116-061485

Conditii de inscriere:

 • Elevii ce doresc sa participle la selectie, trebuie sa fie inmatriculati la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, la Scoala Postliceala, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, specializarea Pedagog de recuperare in anul I sau II de studio.

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere

 2. Scrisoare de intenţie;

 3. CV în format Europass;

 4. Copie după actul de identitate;

 5. Copie Certificat incadrare in grad de handicap

 6. Adeverinţă de elev.

 7. Recomandare din partea unui cadru didactic

Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 22 octombrie 2019, inclusiv la Secretariatul şcolii.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 24 – 28 octombrie 2019 astfel:

Testul de competente de specialitate – 24. 10. 2019 – ora 16.00. Durata probei 2 ore.

Interviul – 25. 10. 2019 – ora 16.00

Afisarea rezultatelor – 28. 10. 2019 – ora 10

Depunerea contestatiilor la proba scrisa de Competente de specialitate: luni 28. 10. 2019, de la ora 10.00 pana la ora 16.

Afisarea rezultatelor finale 28. 10. 2019 – la ora 18

Probele de concurs:

 1. Test grilă privind cunoştinţele profesionale conform standardului occupational pentru profesia Pedagog de recuperare, conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1

 2. Interviu – notat cu note de la 10 la 1.

Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului

 • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%

 • Contributia estimata a participantului vizavi de implicarea sa in plasament – 20%

 • Utilitatea plasamentului in plan personal 20%

 • Asteptari in urma participarii la proiect 25%

 • Din oficiu 10%

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

  • Media la purtare, pe ultimii 2 ani.

Rezultate finale privind procesul de selectie a participantilor la Proiect Erasmus+,

cu nr.: 2019-1-RO01-KA116-061485

Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

ANUL

Nota examen proba scrisa de specialitate

Nota interviu

Nota finala

MIRIGIOIU MARIAN NICOLAE

I

9,20

10

9,60-ADMIS

LEOVEANU NICOLAE MIHAI

I

9,40

8

8,70-ADMIS

DICU MARIANA DENISA

II

6,60

10

8,30-ADMIS

PASARILA CORINA ELENA

I

6,20

10

8,10-ADMIS

BADUICA ADELINA IONELA

I

5,60

10

7,80-ADMIS

PUTINTELU DENISA MADALINA

I

5,60

10

7,80-ADMIS

UNGUREANU AUREL DANIEL

I

8,20

7

7,60 ADMIS

CORACI LEONARD NICOLAE

I

5

10

7,50-ADMIS

GODEANU ANDREEA CAMELIA

I

5

9

7 – ADMIS

IONASCU ANA – MARIA

II

6

8

7 – ADMIS

FLORICICA LEONICA PETRISOR

I

6

8

7 -ADMIS

MIHAI MARIA

I

5

9

7 -ADMIS

IORDACHE ALEXANDRA MIHAELA

II

5,60

8

6,80 -ADMIS

PAPAE LACRIMIOARA

II

5,40

8

6,70 -ADMIS

PAPAE RODICA MIHAELA

II

5

8

6,50 -ADMIS

POPESCU MARIAN

II

5

8

6,50 -ADMIS

MATEA MARIANA CLAUDIA

I

5,60

7

6,30 -ADMIS

DUDU ALEXANDRU CRISTIAN

I

5,40

7

6,20 -ADMIS

DINU IONUT RAZVAN

II

5

7

6 -ADMIS

MOANTA IONELA ANDREEA

II

5

7

6 -ADMIS

NEGRILA MIHAI COSMIN

II

5

7

6 -ADMIS

PETRESCU CRISTIAN

I

5

7

6 -ADMIS

STOICAN SABINA

II

5

7

6 -ADMIS

TONTU ALEXANDRU DANIEL

II

5

7

6 -ADMIS

BACIOIU ANCA ILEANA

I

5,60

6

5, 80 – ADMIS

REZERVE

1.

BURTEA MARINELA

II

5,60

5,50

5,55- REZERVA

ETAPA 2 SELECTIE

Metodologia de selectie a participantilor

din anul I postliceala la Programul

ERASMUS 2019-1-RO01-KA116-061485

Conditii de inscriere:

 • Elevii ce doresc sa participe la selectie, trebuie sa fie in anul I la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, la Scoala Postliceala, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, specializarea Pedagog de recuperare in anul scolar 2020-2021.

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere

 2. Scrisoare de intenţie;

 3. CV în format Europass;

 4. Copie după actul de identitate;

 5. Copie Certificat incadrare in grad de handicap

 6. Adeverinţă de absolvire.

 7. Recomandare din partea unui cadru didactic

Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 10 februarie 2021, inclusiv la Secretariatul şcolii.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 10 – 12 octombrie 2021 astfel:

Testul de competente de specialitate – 11. 02. 2021 – ora 10.00. Durata probei 2 ore.

Interviul – 12. 02. 2021 – ora 10.00

Afisarea rezultatelor – 12. 02. 2021 – ora 16.00

Depunerea contestatiilor la proba scrisa de Competente de specialitate: luni,15. 02. 2021, de la ora 10.00 pana la ora 16.00

Afisarea rezultatelor finale (daca vor exista contestatii)16. 02. 2020 – la ora 10.00

In cazul in care va fi 1 candidat inscris, la termenul din 10 februarie, iar dosarul de inscriere al acestuia va fi complet, acesta va fi admis ca participanti fara a mai sustine probele de concurs. Daca vor fi minim 2 candidati atunci se vor sustine probele conform prezentei metodologii.

Probele de concurs:

 1. Test grilă privind cunoştinţele profesionale conform standardului occupational pentru profesia Pedagog de recuperare, conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1

 2. Interviu – notat cu note de la 10 la 1.

Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului

 • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%

 • Contributia estimata a participantului vizavi de implicarea sa in plasament – 20%

 • Utilitatea plasamentului in plan personal 20%

 • Asteptari in urma participarii la proiect 25%

 • Din oficiu 10%

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

  • Media anilor de studiu, pe ultimii 2 ani.

Rezultate finale privind procesul de selectie nr. 3 a participantilor la Proiect Erasmus+,

cu nr.: 2019-1-RO01-KA116-061485

Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

ANUL

Nota finala

LISU GEORGIANA SORINA

ANUL I

2020-2021

ADMIS

ETAPA 3 SELECTIE

Metodologia de selectie a participantilor la Programul

ERASMUS 2019-1-RO01-KA116-061485

Conditii de inscriere:

 • Elevii ce doresc sa participe la selectie, trebuie sa fie inmatriculati la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, la Scoala Postliceala, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, specializarea Pedagog de recuperare in anul I sau II de studUo.

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere

 2. Scrisoare de intenţie;

 3. CV în format Europass;

 4. Copie după actul de identitate;

 5. Copie Certificat incadrare in grad de handicap

 6. Adeverinţă de elev.

 7. Recomandare din partea unui cadru didactic

Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 30 aprilie 2021, inclusiv la Secretariatul şcolii.

Examenul de selectie se va organiza sub forma de interviu in data de 05.05.2021 ,ora 12

Afisarea rezultatelor finale 06.05.2021,la ora 10.

In cazul in care numarul candidatilor va fi mai mic sau egal cu numarul locurilor disponibile, candidatii ce vor avea dosar eligibil vor fi declarati admisi fara proba de interviu.

Probele de concurs:

 1. Interviu – notat cu note de la 10 la 1.

Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului

 • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%

 • Contributia estimata a participantului vizavi de implicarea sa in plasament – 20%

 • Utilitatea plasamentului in plan personal 20%

 • Asteptari in urma participarii la proiect 25%

 • Din oficiu 10%

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a notei obţinute.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

  • Media la purtare, pe ultimii 2 ani.

Rezultate finale privind procesul de selectie nr. 3 a elevi, participanti la Proiect Erasmus+,

cu nr.: 2019-1-RO01-KA116-061485

Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

Nota finala

BAIDAC DANIEL MARIAN

ADMIS

CONSTANTIN ADRIAN IONUT

ADMIS

ZANFIR RUBINA

ADMIS

STAMATE MIHAI PAUL

ADMIS

CONSTANTIN MARIUS

ADMIS

ETAPA 4 SELECTIE

Metodologia de selectie a 5 participanti, profesori VET,

la Programul

ERASMUS 2019-1-RO01-KA116-061485

CONDITII DE PARTICIPARE:

se vor putea inscrie profesori VET de la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” ce predau specialitatile claselor de scoala profesioanla/liceu tehnologic/scoala postliceala

-inscrierea participantilor pe baza de dosar, se va face la secretariatul scolii:cerere tip, copie C.I., scrisoare de intentie, adeverinta care sa dovedeasca statutul de profesor VET/profesor instruire practica VET

– criterii de evaluare a dosarului ADMIS/RESPINS cuantificate pentru fiecare criteriu:

 • existenta tuturor documentelor

 • eligibilitatea conform adeverintei

-proba interviu (va fi sustinuta doar daca va exista minim 1 candidat in plus peste nr. de 5 locuri; pentru ceilalti va fi suficient dosarul de inscriere cu rezultatul ADMIS): proba interviu va fi notata cu note de la 10 la 1.

Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului

 • Scurta prezentare a motivatiei participantului in vederea participarii la mobilitate, raportata la activitatile defasurate la plasament– pondere 25%

 • Contributia estimata a participantului vizavi de implicarea sa in plasament – 20%

 • Utilitatea plasamentului in plan personal 20%

 • Asteptari in urma participarii la proiect 25%

 • Din oficiu 10%

Selectia celor 5 participanti se va face in ordinea descrescatoare a notelor obţinute la proba de interviu.

Dosarul de inscriere se va depune , pana la data de 08.09.2021, inclusiv, la Secretariatul şcolii.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 09 – 10 septembrie 2020 astfel:

Evaluarea dosarelor – 09. 09. 2021

Interviul – 10. 09. 2020 – ora 09.00

Afisarea rezultatelor – 10. 09. 2021 – ora 16

Depunerea contestatiilor la proba de interviu: 10. 09. 2021, de la ora 16.00 pana la ora 18.00

Afisarea rezultatelor finale (daca vor exista contestatii) 13. 09. 2021 – la ora 10

In cazul in care vor fi 5 candidati inscrisi, la termenul din 08 septembrie, iar dosarul de inscriere al acestora va fi complet, acestia vor fi admisi ca participanti fara a mai sustine proba de interviu. Daca vor fi minim 6 candidati atunci se va sustine proba de interviu conform prezentei metodologii.

Rezultate finale privind procesul de selectie nr. 4 a profesorilor VET

,participanti la Proiect Erasmus+,

cu nr.: 2019-1-RO01-KA116-061485

Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

Nota finala

MANEA BOGDAN

ADMIS

PATRU IONELA

ADMIS

DIACONESCU CATALINA

ADMIS

BOGDAN FLORICA

ADMIS

SALAHORU FILOMELA

ADMIS