Selectie

ANUNT

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

ERASMUS  2017-1-RO01-KA102-035880

 

Conditii de inscriere:

 • Persoanele doritoare trebuie sa fie inmatriculate la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, anul I si II, specializarea Pedagog de recuperare

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere
 2. Scrisoare de intenţie;
 3. CV în format Europass;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Copie Certificat incadrare in grad de handicap
 6. Adeverinţă de elev.
 7. Recomandare din partea unui cadru didactic

Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 03 noiembrie 2017, inclusiv la Secretariatul şcolii.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 06 – 10 noiembrie 2017 astfel:

Testul de competente de specialitate – 06. 11. 2017 – ora 17,30

Interviul – 07. 11. 2017 – ora 08,00

Afisarea rezultatelor – 08. 11. 2017 – pana la ora 12

Depunerea contestatiilor la proba scrisa de Competente de specialitate: din 08. 11. 2017, ora 12 pana in 09. 11. 2017, ora 12

Afisarea rezultatelor finale 10. 11. 2017 – pana la ora 12

Probele de concurs:

 1. Test grilă privind cunoştinţele profesionale conform standardului occupational pentru profesia Pedagog de recuperare, conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1
 2. Interviu – notat cu note de la 10 la 1.

Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului

 • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%
 • Nota la purtare pe parcursul scolarizarii in institutia noastra – 15%
 • Motivatia participarii la stagiu – 15 %
 • Asteptari in urma participarii la proiect 15%
 • Contributia estimata a participantului – 20%
 • Din oficiu 10%

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

 • Media la purtare, pe ultimii 2 ani.

Director,                                                                                                            Secretar,

Prof.  Maria NASTASEL                                                                        Georgeta VANAUCEC

Rezultate finale

Rezultate finale privind procesul de selectie a participantilor la Proiect Erasmus+,

 1. 2017-1-RO01-KA102-035880
Nr. Crt.  

Nume si prenume candidat

Anul de studiu Nota examen competente pedagogice Nota interviu Nota finala
STEULICA DAIANA ROXANA I 8.90 10 9,45-ADMIS
PITA MARIA LOREDANA II 8,70 10 9,35-ADMIS
SERBU CATALIN I 7,80 10 8,90-ADMIS
GROSS IONELA VERONICA I 7,40 10 8,70-ADMIS
MOROIU TUDOSIE ANCUTA DENISA II 7,40 10 8,70-ADMIS
MORORIU TUDOSIE DANIELA ALISA II 7 10 8,50-ADMIS
PORDEA ANDREEA I 7,40 9 8,20-ADMIS
GHEORGHE GEORGIANA MARINELA I 7 9 8,00-ADMIS
ANDREI MARIAN I 7,80 8 7,90-ADMIS
TULEU DUMITRU LUCIAN II 7,80 8 7,90-ADMIS
SULAREA CLAUDIU I 7,80 8 7,90-ADMIS
TATARU DUMITRU DANUT II 7,80 8 7,90-ADMIS
SUCITU BOGDAN II 7,80 8 7,90-ADMIS
NACIU FLORIN MIHAIL II 6,70 9 7,85-ADMIS
STAN NICOLETA ADRIANA II 7,20 8 7,60-ADMIS
RICEA LENUTA ROXANA I 6,90 8 7,45-ADMIS
BURLAN ELIZA I 7,40 7 7,20 -ADMIS
VULPE IONELA MIHAELA I 5,40 9 7,20-ADMIS
GHEORGHE VIOREL DUMITRU I 5,80 8 6,90-ADMIS
POPA VERONEL II 5,80 8 6,90-ADMIS
VOINEA IONUT II 5,80 7 6,40-ADMIS
NEAGOE FLORIN II 5,80 7 6,40-ADMIS
TANJALA MIHAIL SEBASTIAN II 5,40 7 6,40-ADMIS
JUGANARU COSMIN DENIS I 5,40 7 6,20-ADMIS
REZERVE
1. PETROF CRISTINA II 8,20 ABSENT RESPINS

Presedinte                  Prof. Maria NASTASEL