Limba română

Pregatirea suplimentară la Limba Română

Activitatea de pregătire suplimentară își propune în concordanță cu cele 3 obiective ale proiectului să îi pregăteasca mai bine pe cei 36 elevi la competențele de limba română, prin activități inovative, creative și atractive, ce cu siguranța vor spori la elevi motivația și perseverența în învățare.

Se vor folosi mijloace multimedia în predare, Laptop,tabletă. video- proiector, soft video de conversie a cuvintelor din limba română în Limbaj- Mimico Gestual. Activitatea se va realiza pe fundamente pedagogice moderne, de tip constructivist, se va face apel la transdisciplinaritate mai ales că este o activitate suplimentară de pregatire. Dat fiind că majoritatea elevilor sunt surzi și functionează mai ales pe partea concretă, se vor utiliza metode inovative de predare – invatare, care să le înlesnească achiziția competențelor