Selectie

Proiect nr. 2020-1-RO01-KA116-078475

Titlu: Integrarea profesionistilor cu dizabilitati

 

ANUNT 1

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA116-078475

Conditii de inscriere:

Elevii ce doresc sa participe la selectie, trebuie sa fie inmatriculati la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, la Scoala Profesionala, domeniul Mecanica, specializarea Tinichigiu Vopsitor Auto din clasele IX, X, XI, XII.

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere

 2. Scrisoare de intenţie;

 3. Copie după actul de identitate;

 4. Copie Certificat incadrare in grad de handicap

Dosarul de inscriere se va depune, pana la data 17.03.2021, inclusiv la Secretariatul şcolii.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 18 – 22 martie 2021 astfel:

Proba practica de competente de specialitate:

 • 18.03.2021 – ora 14.30, clasele IX si XII, in laboratorul de mecanica al scolii

 • 18.03.2021 ora 17, clasele X si XI, in regim online pe platforma MEET

Durata probei 1 ora.

Interviul – 19. 03. 2021 – ora 14.00 in regim online pe platforma MEET

Afisarea rezultatelor – 22. 03. 2021 – ora 10

Depunerea contestatiilor la proba practica de Competente de specialitate: luni 22. 03. 2021, de la ora 10.00 pana la ora 16.

Afisarea rezultatelor finale 22. 03. 2021 – la ora 18

Probele de concurs:

 1. Proba practica privind cunoştinţele profesionale conform bibliografiei afisate, pentru fiecare clasa, notat cu note de la 10 la 1

 2. Interviu – notat cu note de la 10 la 1.

Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului

 • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%

 • Contributia estimata a participantului vizavi de implicarea sa in plasament – 20%

 • Utilitatea plasamentului in plan personal 20%

 • Asteptari in urma participarii la proiect 25%

 • Din oficiu 10%

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

Media de absolvire la ultimul an scolar finalizat. 

Bibliografie:

Pentru elevii clasa a IX-a 

-Ezeanu, s.a.Pregătire de bază în domeniul mecanic (manual si laborator), anul I, Scoala profesionala -Editura LVS Crepuscul, Ploiesti, 2000    

Pentru elevii clasa a X-a

-M. Ionescu, s.a.Mecanică, Cultură de specialitate, anul I, Scoliprofesionale, Editura Sigma, Bucuresti, 2000

Pentru elevii clasa a XI-a si a XII-a 

-Gabriela Lichiardopol,s.a. -Manual pentru pregatirea practica-Domeniul Mecanic-Ed. Aramis 2004 4.Mariana Tanasescus.a. –Masurari Tehnice-Manual cl a X-a, Editura Aramis 2005-I.Sava

-M.V.Popa, N.Dinescu,-Tinichigiu vopsitor auto – manual pentru şcoli profesionale anii II şi III–Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti 1995

 

Rezultate finale privind procesul de selectie a participantilor la Proiect Erasmus+,

Proiect: 2020-1-RO01-KA116-078475

Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

CLASA

Nota examen proba practica

Nota interviu

Nota finala

ANGELESCU MĂDĂLIN FLORIN

IX M

9

9

9( nouă)

SANDA TOMY

IXM

9

9

9( nouă)

BUJOR GABRIEL ALEXANDRU

IX M

8

9

8,50(opt 50 %)

SĂRDARU MIHAI

IX M

8

9

8,50(opt 50 %)

RUSET ȘTEFAN

IX M

8

9

8,50(opt 50 %)

FLOAREA ALEXANDRU ȘTEFAN

XII M

8

8

8 (opt)

CĂLDĂRARU FLORIN

XII M

8

8

8 (opt)

PIȚĂ VIOREL MIHAI

X M

8

8

8 (opt)

RĂDOI IONUT NICUSOR

X M

7

9

8 (opt)

SIMION ALEXANDRU

IX M

8

8

8 (opt)

STAN AURELIAN

XII M

7

9

8 (opt)

STAN EVELIN

XII M

8

8

8 (opt)

TURCU LEONARD

XII M

8

8

8 (opt)

VLĂDOIANU SILVIU

XII M

8

8

8 (opt)

ROSCA MUGUREL

IX M

8

8

8 (opt)

SELEAC VALENTIN

X M

7

8

7,50 (șapte 50%)

BERCEANU MARIUS

XI M

6

8

7 (șapte)

DUMITRU ANDREI

XII M

6

8

7 (șapte)

IANCU MARIAN AUREL

XI M

6

8

7 (șapte)

IRIMIA SORIN

XII M

6

8

7 (șapte)

ILINCA GEANI

XI M

6

8

7 (șapte)

POPA ALEXANDRU

IXM

6

8

7 (șapte)

CIACIRU SAVA CATALIN

XIM

6

7

6,50 (sase 50%)

REZERVE

24.

MORARETU ALEXANDRU IONUT

XII M

6

6

6

26.

GHITAN CLAUDIU MIHAI

IX M

6

6

6

27

ROSCA MUGUREL

XII M

6

5

5,50

28

POPA IONUT ALEXANDRU

XII M

6

5

5,50

29

UNGUREANU IONUT

XM

6

5

5,50

ETAPA 2 SELECTIE

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA116-078475

Conditii de inscriere:

Elevii ce doresc sa participe la selectie, trebuie sa fie inmatriculati la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, la liceu tehnologic, clasa a XII-a TM, domeniul mecanica, specializarea Tehnician mecanic intretinere si reparatii.

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere

 2. Scrisoare de intenţie;

 3. Copie după actul de identitate;

 4. Copie Certificat incadrare in grad de handicap

Dosarul de inscriere se va depune, pana la data 07.09.2021, inclusiv la Secretariatul şcolii.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 08 – 10.09.2021 astfel:

Proba practica de competente de specialitate:

 • 08.09.2021 – ora 10.00, in laboratorul de mecanica al scolii

Durata probei 1 ora.

Interviul – 09. 09. 2021 – ora 10.00

Afisarea rezultatelor – 09. 09. 2021 – ora 14

Depunerea contestatiilor la proba practica de Competente de specialitate: 09. 09. 2021, de la ora 14.00 pana la ora 16.00

Afisarea rezultatelor finale 10. 09. 2021 – la ora 15.00

Probele de concurs:

 1. Proba practica privind cunoştinţele profesionale conform bibliografiei afisate, pentru fiecare clasa, notat cu note de la 10 la 1

 2. Interviu – notat cu note de la 10 la 1.

Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului

 • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%

 • Contributia estimata a participantului vizavi de implicarea sa in plasament – 20%

 • Utilitatea plasamentului in plan personal 20%

 • Asteptari in urma participarii la proiect 25%

 • Din oficiu 10%

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

  • Media de absolvire la ultimul an scolar finalizat.

Rezultate finale privind procesul de selectie nr. 2 a participantilor la Proiect Erasmus+,

Proiect: 2020-1-RO01-KA116-078475

Domeniul Mecanic,clasa XII TM

 

Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

CLASA

Nota examen proba practica

Nota interviu

Nota finala

DIACONU ARMAND MARIUS

XII T M

8

9

8,50(opt 50 %)

LINA CRISTIAN IONUT

XII TM

7

9

8( opt)

PERCA ANDREI FLORIAN

XII TM

7

8

7,50(sapte 50 %)

ASAN GABRIEL

XII TM

6

8

7(sapte)