Anunturi

Anexa 6 – Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât consultanță (inclusiv instruire)

Anexa 6.1.1 – Specificații tehnice (S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova

Titlul subproiectului: Pregătire specială, pentru elevi cu cerințe speciale

Acord de grant nr. 376/SGL/R II/01.10.2018

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziția de servicii, altele decât consultanța

Denumirea achiziției:Scoala de Vara 2022

Specificații tehnice solicitate

Denumire serviciu: Scoala de Vara 2022
Descriere generală: Scoala de vara de 5 nopti, pentru 30 elevi si 4 profesori insotitori, la Brasov sau imprejurimi, cu servicii de cazare si masa in perioada 29.08.2022 – 03.09.2022
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:

Scoala de vara

Locatie:

 • Mun Gorj
 • Sau pe o raza de 10 km

Participanti: 30 elevi cu dizabilitati si 4 profesori insotitori

 • Elevii vor fi repartizati cate 2-3 in camera – maxim
 • Profesorii vor avea o camera separata

Perioada: 29.08.2022 – 03.09.2022

Hotelierul sa puna la dispozitie un spatiu (o camera de lucru) cu mese si scaune in care participantii sa isidesfasoare zilnic o activitate de 3 ore

GRAMA CRISTIAN

Semnătură

Data:


Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova

Titlul subproiectului: Pregătire specială, pentru elevi cu cerințe speciale

Acord de grant nr. 376/SGL/R II/01.10.2018

CRAIOVA, 27.07.2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de servicii

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. BeneficiarulLiceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee,derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

-Scoala de vară cu durata – 5 zile, in orasul Tismana sau in vecinatate pe o raza de 10 km

-Participanti: 30 elevi cu dizabilitati si 4 profesori insotitori

-Perioada: 29.08.2022 – 03.09.2022

-servicii incluse: cazare in camere cu baie proprie (2-3 persoane intro camera) si 3 mese pe zi (mic dejun, pranz si cina)

– hotelierul sa puna la dispozitie un spatiu (o camera de lucru) cu mese si scaune in care participantii sa isidesfasoare zilnic o activitate de 3 ore

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:

Adresa: Str. Beethoven, nr. 2, Craiova, jud. Dolj, cod 200218

Telefon/Fax: 0251/411451

Sau pe

E-mail:csbeethoven@yahoo.com

Persoană de contact: Grama Cristian

4. Se acceptă oferte în original sau prine-mail. (în cazul ofertei transmise prin E-mail, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita transmiterea ulterioară, într-un termen de 10 zile, a ofertei în original)

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 08..08.2022, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediulși domeniul de activitate.

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Responsabil achizitii

Grama Cristian

Anexa

Termeni şi Condiţii de Prestare*1

Achiziția de Scoala de Vara 2022

Sub-Proiect: Pregătire specială, pentru elevi cu cerințe speciale

Beneficiar: Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova

Ofertant: ____________________

1. Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.

(1)

Denumirea serviciilor

(2)

Cant.

(3)

Pret unitar

(4)

Valoare totala fără TVA

(5=3*4)

TVA

(6=5* %TVA)

Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

1

TOTAL

2. Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Calendar de realizare a serviciilor:Serviciile prevăzute se realizează in intervalul 29.08.2022 – 03.09.2022

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

1.

 1. Platafacturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

 1. Specificaţii Tehnice:

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

Servicii pentru 30 participanti si 4 profesori

 • 5 nopti de cazare
 • 3 mese/zi (mic dejun, pranz si cina)
 • Perioada 29.08.2022 – 03.09.2022

Descriere generală

Cazare 5 nopti:

-minim 3 stele

-repartizare 2-3 persoane in camera

-profesorii vor fi repartizati 2 in camera

Locatie:

 • Mun Gorj, Tismana
 • Sau pe o raza de 10 km

Participanti: 30 elevi cu dizabilitati si 4 profesori insotitori

Perioada: 29.08.2022 – 03.09.2022

Hotelierul sa puna la dispozitie un spatiu (o camera de lucru) cu mese si scaune in care participantii sa isidesfasoare zilnic o activitate de 3 ore

Alte prevederi relevante

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

1Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor – pct.1, pct. 3 si pct.5B – şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar.