PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR, ÎN ROMÂNIA- Invatamant dual de calitate pentru elevi cu dizabilitati

eea_grants-3x-svart

Proiect: 2019-EY-PCVET-0007

Aplicant- LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “BEETHOVEN” CRAIOVA

Agent economic partener- CASA DOBRESCU SC NED CONSTRUCT SRL

Organizatia gazda din Cipru - Technical School of Paphos

Titlul proiectului:

Invatamant dual de calitate pentru elevi cu dizabilitati

Scopul proiectului este de o oferi elevilor cu dizabilitati VET din domeniul mecanic- invatamant dual si Turism si Alimentatie,un sistem de formare profesionala bazat pe strategii inovatoare de organizarea a stagiilor de practica si de invatare la locul de munca la agentii economici locali, ca rezultat al bunelor practici insusite de cei 12 participanti la Vizita de Studiu. Calificarile elevilor cu dizabilitati ce fac obiectul acestui proiect nu au mai beneficiat de mobilitati VET nici Erasmus+ si nici prin fonduri EEA, astfel ca, avand in vedere impactul pozitiv de la celelalte specializari ce au fost beneficiare de mobilitati, este imperios necesar sa acoperim si aceaste specializari:scoala profesionala-invatamant dual,domeniul mecanic, calificarea Tinichigiu Vopsitor auto si scoala profesionala, domeniul Turism si Alimentatie, calificarea Lucrator hotelier. In plus, in anul scolar 2020-2021 avem pentru prima oara o clasa de invatamant dual, astfel ca este nevoie de experienta pentru profesorii implicati.

Obiectivele proiectului:

1.Dezvoltarea competentelor metodice si pedagogice,de management educational, consiliere pentru cariera, de tutorat pentru invatamant dual; la 12 participanti ai Vizitei de Studiu 2.Elaborarea de catre cei 12 participanti a unui set de instrumente resursa pentru activitatea de profesionalizare in regim de invatamant dual, a elevilor cu dizabilitati

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor

METODOLOGIA PRIVIND SELECTIA PROFESORILOR PARTICIPANTI LA VIZITA DE STUDIU DIN PROIECTUL 2019-EY-PCVET-0007

Procesul de selectie are ca obiectiv selectarea a 10 participanti in vederea realizarii Vizitei de studiu la partenerul Technical School of Paphos din Cipru. Profilul celor 10 participanti este urmatorul:
 • 1 director
 • 2 profesori ingineri din domeniul mecanic
 • 1 profesor de instruire practica din domeniul mecanic
 • 2 profesori ingineri in domeniul Alimentatie publica si turism
 • 2 profesori de instruire practica in domeniul Alimentatie publica si turism
 • 1 profesor psihopedagog ce preda Consilierea si orientarea in cariera la clase cu elevi V.E.T.
 • 1 profesor de limba engleza

CONDITII DE PARTICIPARE:

- se vor putea inscrie profesori VET de la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” ce predau specialitatile ce se regasesc in unul din profilele anterioare; -inscrierea participantilor pe baza de dosar, se va face la secretariatul scolii:cerere tip, copie C.I., CV Europass, scrisoare de intentie, adeverinta care sa dovedeasca statutul de profesor VET/profesor instruire practica VET si specializarea pentru care candideaza - criterii de evaluare a dosarului ADMIS/RESPINS cuantificate pentru fiecare criteriu:
                • existenta tuturor documentelor
                • analiza CV –care prezinta activitatea profesionala in domeniul VET la elevii cu dizabilitati
                • eligibilitatea conform adeverintei
-proba examen(va fi sustinuta doar la specialitatile la care va exista minim 1 candidat in plus peste nr. De locuri/specializare; pentru ceilalti va fi suficient dosarul de inscriere cu rezultatul ADMIS): proba scrisa cu 5 intrebari privind: dorinta de implicare in activitatile vizitei, dorinta de aplicare a bunelor practice insusite in activitatea practica cu elevii, modalitati de contributie personala ale candidatului la vizita de lucru din Paphos, scopuri vizate de candidat in ceea ce priveste formarea practica a elevilor scolii. -Scala de evaluare se va face cu note de la 1-10 la proba scrisa. Pentru fiecare specializare/categorie de participant din proiect se vor afisa in ordine descrescatoare notele si vor fi declarati admisi ca participanti ai proiectului in limita locurilor disponibile. Cei care nu au fost selectati,dar au medii peste 5,vor fi rezerve in ordine descrescatoare. -Daca vor exista contestatii,vor fi analizate de a doua comisie special constituita. Se afiseaza din nou rezultatele finale daca e cazul. -Criterii de departajare in caz de egalitate :punctajul obtinut la evaluarea activitatii didactice pe ultimul an scolar incheiat. Calendarul procesului de selectie:
                • Termenul de depunere a dosarelor de inscriere: 13-19.04.2021, ora 14.00
                • Evaluarea dosarelor de candidatura: 20.04.2021
                • Afisarea rezultatelor partiale: 20.04.2021,ora 16.00
                • Proba scrisa(doar la specialitatile la care vor exista minim 2 candidati): 21.04.2021; orele 10.00-12.00
                • Afisarea rezultatelor probei scrise: 22.04.2021; ora 9.00
                • Constestatii proba scrisa: in intervalul: 22.04.2021, intre orele 10.00-12.00
                • Afisare rezultate finale: 23.04.2021, orele 14.00

TABEL CU REZULTATELE FINALE

PRIVIND SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA VIZITA DE STUDIU DIN PAPHOS, CIPRU ÎN CADRUL PROIECTULUI – PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE,UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR DIN ROMÂNIA, având număr de contract : 2019- EY-PCVET-0007

Nr. crt. Nume şi prenume Domeniul Nr. dosar Rezultat
1. Năstăşel Maria Profesor inginer Alimentaţie publică şi turism 1603 / 14.04.2021 Admis
2. Negoiţă Ileana Director adjunct 1599 / 13.04.2021 Admis
3 Smarandache Ionuţ Profesor psihopedagog 1610 / 15.04.2021 Admis
4 Salahoru Filomela Profesor inginer Mecanică 1620 / 19.04.2021 Admis
5 Ciulu Simona Profesor inginer Mecanică 1601 / 14.04.2021 Admis
6 Popescu Cătălin Marian Profesor instruire practică Mecanică 1602 / 14.04.2021 Admis
7 Cîrstea Florina Profesor – inginer Alimentaţie publică şi turism 1617 / 16.04.2021 Admis
8 Jianu Mihaela Roxana Profesor – inginer Alimentaţie publică şi turism 1611 / 15.04.2021 Admis
9 Dumitru Ana Maria Profesor instruire practică Alimentaţie publică şi turism 1618 / 16.04.2021 Admis
10 Ştefan Octavia Mihaela Profesor limba Engleză 1612 / 15.04.2021 Admis


Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor

PREGATIREA LINGVISTICA

    • Cei 12 participanti au beneficiat in acest proiect de grant pentru realizarea pregatirii lingvistice la limba engleza.
    • Cursurile s-au desfasurat in perioada 10.05-12.07.2021 la sediul firmei SIMONNE EDUCATIONAL din Craiova, avand un numar de 30 de ore
    • Evaluarea finala a avut loc in data de 12.07.2021


Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România

Proiect: 2019-EY-PCVET-0007

Invatamant dual de calitate pentru elevi cu dizabilitati

La vizita de studiu la organizatia de primire din Cipru, școala Technical School of Paphos ,au participat din partea Liceului Tehnologic Special Beethoven un numar de 10 participanti ( 8 profesori din domeniul VET, 1 director, 1 consilier de cariera) si 2 reprezentanti ai agentului economic.

PROGRAM VIZITA DE STUDIU

        • Ziua 1 (16.07.2021) - 8 ore

         - Bine ati venit -Prezentare activitate OPEI / Școala Tehnică din Paphos -Prezentarea informațiilor despre sistemul de învățământ din Cipru și integrarea elevilor cu dizabilități -Analiza sistemului de practică duală din Cipru și dezbatere pe această temă -prezentarea informațiilor despre turismul din Cipru la hotelul St. George și atelier despre modelul de îndrumare pentru studenții cu dublă dizabilitate - tutor local -Evaluare

        • Ziua 2 (17.07.2021) - 8 ore Prezentarea centrului de service auto OP Quality Cars și activitățile sale în domeniul organizării de stagii - Activitate demonstrativă privind îndrumarea participanților să utilizeze metode eficiente pentru formare practică și umbrire a locurilor de muncă la centrul de service auto OP Quality Cars - Activitate demonstrativă - strategii de integrare a elevilor cu dizabilități și a cunoștințelor acestora - Evaluare
        • Ziua 3 (18.07.2021) -8 ore Prezentare despre turismul din Cipru la Consiliul regional de turism Paphos și organizația turistică din Cipru - Dezbateri privind colaborarea școlilor cu agenții economici parteneri în sistemul dual și stagii - Sarcini ale tutorelui de practică - prezentarea modelelor de bune practici - Evaluare
        • Ziua 4 (19.07.2021) -8 ore Prezentarea M.O.T Center Diomedes și rezultatele în domeniul organizării stagiilor - Informații despre progres și proceduri de testare, demonstrație practică-umbrire a locurilor de muncă la M.O.T Center Diomedes. - Participanții testează sarcinile și responsabilitățile muncii, care sunt efectuate zilnic de către studenți la stagiu - Atelier - Dezvoltarea profilelor de carieră profesională pentru studenții cu dizabilități - Evaluare
        • Ziua 5 (20.07.2021) -8 ore Atelier - Creșterea adaptabilității tinerilor cu nevoi speciale la cerințele locului de muncă în domeniul agroturismului - locuri de muncă în industria agroturistică din Cipru - prezentarea obiectivelor agroturistice - Dezbateri asupra companiilor care oferă instruire și angajare studenților cu nevoi speciale - Evaluare
        • Ziua 6 (21.07.2021) -8 ore - Workshop-Structura activităților de practică în domeniul mecanic la sediul companiei Autoclinic Garage - Activități demonstrative de formare a echipei, la locul de muncă, coordonate de un tutor de practică - Evaluare
        • Ziua 7 (22.07.2021) -8 ore Activități demonstrative - Rute ale vinului în Cipru. Teoria din spatele acestui proiect de succes și o demonstrație practică a modului în care a contribuit la dezvoltarea turismului în zonele rurale - dezbatere- Strategii pentru dezvoltarea parteneriatelor agent școlar-economic și motivarea / implicarea cadrelor didactice din EFP în organizarea și dezvoltarea stagiilor practice în companii pentru studenții cu dizabilități - evaluare
        • Ziua 8 (23.07.2021) -8 ore. job shadowing și o prezentare a tehnologiei mașinilor electrice -activitate demonstrativă- Stagiu de succes cu îndrumare -Activitate de întoarcere -Evaluare
Prezentare sistem de educatie din Cipru- Technical School of Paphos Prezentare sistem de educatie din Cipru- Technical School of Paphos Activitate demonstrativa in domeniul mecanic/sistem dual la OP Quality Cars Activitate demonstrativa in domeniul mecanic/sistem dual la OP Quality Cars Activitate demonstrativa in domeniul mecanic/sistem dual la OP Quality Cars Technical School of Paphos Prezentare strategii de tutorat la OP Quality Cars Prezentare strategii de tutorat la OP Quality Cars Prezentare strategii de tutorat la OP Quality Cars Activitati practice in domeniul mecanic/sistem dual la OP Quality Cars la Autoclinic Garage Activitati practice in domeniul mecanic/sistem dual la OP Quality Cars la Autoclinic Garage Activitati practice in domeniul mecanic/sistem dual la OP Quality Cars la Autoclinic Garage Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera St George Hotel,prezentare sistemul de turism din Cipru Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera St George Hotel,prezentare sistemul de turism din Cipru Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera St George Hotel,prezentare sistemul de turism din Cipru Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera St George Hotel,prezentare sistemul de turism din Cipru Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera King Evelton Hotel,privind strategii de integrare a elevilor cu dizabilitati Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera King Evelton Hotel,privind strategii de integrare a elevilor cu dizabilitati Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera King Evelton Hotel,privind strategii de integrare a elevilor cu dizabilitati Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera King Evelton Hotel,privind strategii de integrare a elevilor cu dizabilitati Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera King Evelton Hotel,privind strategii de integrare a elevilor cu dizabilitati Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera King Evelton Hotel,privind strategii de integrare a elevilor cu dizabilitati Activitati demonstrative in domeniul Inds. Hoteliera St George Hotel Aeroport Paphos Aeroport Paphos

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor


1.C.D.L. Pregatirea spaiilor de cazare
2.CDL Tunning -ul auto
3.Parteneriat practica-Lucrator hotelier (2)
4.Parteneriat practica MECANICA
5.Jurnal de practic -Lucrator hotelier
6.CAIET DE PRACTICA MECANICA
7.Fise monitorizare stagii de practica
8.Strategie colaborarae agent economic
9.PLAN DE CARIERA
10.Compendium

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884