Programul ERASMUS+ Proiect nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000008605

logosbeneficaireserasmusleft_ro

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale a acordat instituției: Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul „Formare Profesională (VET)”.

Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este 01.03.2021 – 31.12.2027.

OBIECTIVE

  1. Formarea si dezvoltarea de competente si aptitudini profesionale specifice calificarilor noastre pentru elevii cu dizabilitati prin stagiu de practica european,facilitandu-le angajarea la absolvire
  2. Dezvoltarea personala A participantilor cu dizabilitati dupa finalizarea stagiiilor de la partenerii de primire,ce vizeaza cresterea autonomiei si a stimei de sine
  3. Dezvoltarea de competente lingvistice,digitale,culturale si sociale pentru elevii participanti la plasamentele europene, pentru o mai buna adaptare la un mediu socio-profesional multicultural
  4. Imbunatatirea competentelor pedagogice pt profesorii VET in organizarea de stagii practice cu instrumente eficiente,in sistem dual si obtinerea de rezultate ale invatarii pt elevi VET cu dizabilitati
Consiliul de Administratie al liceului,anual: -desemneaza o echipa de selectie prin decizie interna din 5 membrii Dosarul de inscriere:cerere tip,copie CI,adeverinta elev ce atesta calificarea ce o urmeaza,scrisoare de intentie,scrisoare de recomandare. Criterii de selectie: -competenta profesionala-prin examen practic la cultura de specialitate; -competenta sociala si organizatorica-prin interviu- Evaluarea se face cu note de la 1-10. Rezultatul admiterii:se vor selecta primii 24-25 participanti/an,conform mediei aritmetice a celor 2 probe in ordine descrescatoare. Daca vor exista contestatii,vor fi analizate conform metodologiei de o a doua comisie special constituita. Criterii de departajare in caz de egalitate:media de absolvire la ultimul ciclu scolar absolvit. Participantii cu medii minim 5,extra celor 24-25 raman rezerve,in ordine descrescatoare. Rezultate finale:
Modul1:Pregatire pedagogica,25 ore,a dezvoltaT temele: -programul Erasmus+ VET -prezentarea proiectului -prezentarea partenerului de primire -informatii despre modalitatile de comunicare(limbaj mimico-gestual,limba engleza ) -elemente specifice culturii organizationale a institutiei unde se va realiza stagiul -prezentarea documentelor specifice programului -prezentarea modului in care se va face evaluarea,validarea si certificarea -Prezentarea platformei europene OLS privind pregatirea lingvistica,instructiuni de utilizare -Instructaj privind completarea raportului individual -structura Certificatului Europass Mobility si cunoasterea utilitatii si folosirii acestuia -situatii de risc in cazul nerespectarii contractului -Despre aplasament-avantaje,responsabilitati,factori de succes Modul 2:Pregatire culturala,25 ore,a dezvoltat temele: -prezentarea aspectelor sociale,economice din Cipru, tara gazda -aspecte culturale specifice:obiceiuri,credinte culturale si influenta lor in interactiunea cu angajatii -valori si atitudini in relatiile interpersonale cu societatea cipriota dar si cu alte persoane cu dizabilitati din comunitatea locala -legislatia europeana cu privire la drepturile omului,drepturile emigrantilor si combaterea discriminarii. -prezentarea activitatilor culturale,a zonelor si locurilor ce vor fi vizitate in timpul liber pe parcursul mobilitatii -modalitati si proceduri de asigurare impotriva riscurilor de calatorie la vizite culturale,protectia sisiguranta participantilor pe perioada stagiului, raspundere civila si responsabilitati; -modalitati eficiente de gestionare banilor Modul 3-Pregatire lingvistica la limba engleza ,care de obicei este limba de lucru a proiectului. Se va desfasura pe platforma on-line OLS furnizata de programul Erasmus+.
Stagiul de practica pentru cei 245 participanti s-a desfasurat in perioada 04.04.-06.05.2022 in Paphos, Cipru. Programul de instruire practica: 6 ore/zi, timp de 5 saptamani Partenerii de primire
  1. Royal Artemis Medical Centre- pentru cei 15 elevi din domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica, calificarea Pedagog de recuperare

  2. L.N.D. ESTATES LIMITED - PAPHIESSA HOTEL- pentru domeniul Turism si Alimentatie, calificarea BUCATAR ( … elevi ), calificarea COFETAR- PATISER ( … elevi ),, calificarea Lucrator hotelier ( 1 elev ),

Cei 25 elevi participanti au vizitat obiective organizate de organizatia intrmediara OPEI, precum: Stanca Afroditei, Baile Afroditei, Mormintele regilor, portul Limasol,
Cei 25 elevi participanti au primit
  1. CERTIFICAT EUROPASS MOBILITY
  2. DIPLOMA de participare din partea partenerilor de primire
  3. DIPLOMA de participare din partea Liceului Tehnologic Special “Bethoven” Craiova

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884