ERASMUS+, V.E.T. nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

logosbeneficaireserasmusleft_ro

Programul ERASMUS+, Proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

CATEGORIA 1 DESPRE PROIECT

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale a acordat instituției: Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul „Formare Profesională (VET)”.

Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este 01.03.2021 – 31.12.2027.

Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Craiova, a implementat proiectul cu numarul 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794, in perioada 1 iunie 2022 – 30 august 2023. Principala activitate a proiectului au fost cele 32 de mobilitati VET, toti participantii, fiind elevi cu dizabilitati, scolarizati la Scoala profesinala, liceu tehnologic si scoala postliceala. Toti aveau nevoie de formare practica de calitate in domeniul de studiu, pentru a le creste sansele de integrare pe piata muncii. Partenerii de primire din Spania si Cipru, au oferit tutorat de calitate, adaptat pentru cei 32 participanti. Acestia au fost insotiti de 6 profesori ce i-au coordonat si sprijinit in activitati. Grupul participantilor a fost constituit din doua domenii:

-Mecanica 14 elevi de la clasle a X-a nivel 3 si a XI-a nivel 4;

-Sanatate si asistenta pedagogica 18 elevi, anul I si II de postliceala.

Programul ERASMUS+, Proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

    CATEGORIA 2- SELECTIA PARTICIPANTILOR  

ANUNT

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

ERASMUS+, 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

Conditii de inscriere:

Elevii ce doresc sa participe la selectie, trebuie sa fie inmatriculati la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova:

 • Pentru flux nr. 1: 14 locuri

 • Scoala Profesionala, domeniul Mecanic, specializarea Tinichigiu vopsitor auto, clasa a X-a

 • Liceul Tehnologic, domeniul mechanic, specialitarea Tehnician mechanic pentru intretinere si reparatii, clasa a XI-a

 • Pentru flux nr. 2: 18 locuri

 • Scoala postliceala, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, specializarea Pedagog de recuperare, anul I si II

Documentele necesare in dosarul de inscriere sunt:

 1. Cererea tip de inscriere

 2. Scrisoare de intenţie;

 3. Copie după actul de identitate;

 4. Copie Certificat incadrare in grad de handicap

Dosarul de inscriere se va depune, pana la data 10.11.2022, inclusiv la Secretariatul şcolii.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 14 – 18 noiembrie 2022 astfel:

 • Proba practica de competente de specialitate:

 • 14.11.2022 – ora 14.30, clasele X M si XI TM, in laboratorul de mecanica al scolii

Durata probei 1 ora.

 • 14.11.2022 – ora 16.00, anul I si II postliceala, in cabinetul de Sanatate si asistenta pedagogica.

 • Proba scrisa – Competente lingvistice pentru limba engleza – 15. 11. 2022 – ora 16.00, etajul 2, salile din aripa turn

Afisarea rezultatelor – 16. 11. 2022 – ora 16, pe site si la avizierul scolii

Depunerea contestatiilor: 17. 11. 2022, de la ora 10.00 pana la ora 16, la secretariatul scolii.

Afisarea rezultatelor finale 18. 11. 2022 – la ora 18, pe site si la avizierul scolii

Probele de concurs:

 1. Proba practica privind cunoştinţele profesionale conform bibliografiei afisate, pentru fiecare clasa, notat cu note de la 10 la 1

 2. Proba scrisa la Limba Engleza - conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1,

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

  • Media de absolvire la ultimul an scolar finalizat

  • Nr. mic de absente obtinut in anul scolar anterior.

BIBLIOGRAFIE Pentru elevii clasa a X-a, domeniul mecanic 1. M. Ionescu, s.a.Mecanică, Cultură de specialitate, anul I, Scoli profesionale, Editura Sigma, Bucuresti, 2000 Pentru elevii clasa a XI-a, domeniul mecanic 2.Gabriela Lichiardopol,s.a. -Manual pentru pregatirea practica-Domeniul Mecanic-Ed. Aramis 2004 3.Mariana Tanasescu, s.a. –Masurari Tehnice-Manual cl a X-a, Editura Aramis 2005 Pentru elevii anilor I si II postliceala Standard Ocupational, Pedagog de recuperare, In sectorul: Sanatate, Igiena, Asistenta Sociala Poate fi descarcat de pe linkul de mai jos: http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Pedagog%20de%20recuperare_00.pdf

Rezultate finale

Domeniul Mecanic

Rezultate finale privind procesul de selectie a participantilor la Proiect Erasmus+

Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

CLASA

Nota examen proba practica

Nota test-limba engleza

Nota finala

BUJOR GABRIEL ALEXANDRU

XI TM

10

7

8,50(opt 50 %)

ADMIS

LEONIDA DORU

XM

10

7

8,50(opt 50 %)

ADMIS

ROSCA MUGUREL

XM

10

6

8(opt )

ADMIS

MOTOC MIRCEA

XM

8

7

7,50(sapte 50 %)

ADMIS

POPA IONUT ALEXANDRU

XM

8

7

7,50(sapte 50 %)

ADMIS

STAN AURELIAN

XI TM

9

5

7 (sapte)

ADMIS

BUDUGA LIVIU NICOLAE

XM

8

5

6,50(sase 50 %)

ADMIS

MARIN CRISTIAN FLORIN

XI TM

8

5

6,50(sase 50 %)

ADMIS

IANCU MARIAN AUREL

XI TM

8

5

6,50(sase 50 %)

ADMIS

TURCU LEONARD ANTONIO

XI TM

7

6

6,50(sase 50 %)

ADMIS

MITROI ALEXANDRU ADRIAN

XI TM

7

5

6 (sase)

ADMIS

MORARETU ALEXANDRU IONUT

XI TM

7

9

6 (sase)

ADMIS

UNGUREANU IONEL ILIE

XII M

7

5

6 (sase)

ADMIS

PITA VIOREL MIHAI

XII M

7

5

6 (sase)

ADMIS

REZERVE

1

RĂDOI IONUT NICUSOR

XII M

6

5

5,50(cinci50%)

2

SELEAC VALENTIN

XII M

6

5

5,50(cinci50%)

RESPINSI

1

BERCEANU MARIUS

XI TM

10

-

ABSENT

RESPINS

Proiect: 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

Domeniul Sanatate si asistenta pedagogica

Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

CLASA

Nota examen proba practica

Nota limba engleza

Nota finala

FIRU ROBERT ALIN

II

10

8

9( nouă)

ADMIS

BOTOAGA ECATERINA LAVINIA

I

10

5

7,50(sapte 50 %)

ADMIS

JIANU COSMIN STEFAN

I

8

7

7,50(sapte 50 %)

ADMIS

LINA CRISTIAN IONEL

I

7

8

7,50(sapte 50 %)

ADMIS

SIMION AMALIA

II

7

8

7,50(sapte 50 %)

ADMIS

CILIBIU CRISTINA STEFANIA

II

7

7

7(sapte)

ADMIS

DIACONU ARMAND MARIUS

I

6

8

7(sapte)

ADMIS

DRAGOI ANDREI CRITIAN

I

8

6

7(sapte)

ADMIS

GIRD CATALINA MARIA

I

9

6

7(sapte)

ADMIS

PREDA ROBERT IONUT

II

5

7

7(sapte)

ADMIS

BANANAU MARIUS

II

5

8

6,50(sase 50 %)

ADMIS

CHIREA CONSTANTIN IULIAN

II

6

7

6,50(sase 50 %)

ADMIS

BUNICA IZABEL MARIA

II

6

6

6(sase )

ADMIS

CALIN LAURA MARIA

I

5

7

6(sase )

ADMIS

NITU FLORIN CATALIN

I

6

6

6(sase )

ADMIS

PERCA ANDREI FLORIAN

I

5

7

6(sase )

ADMIS

VASILACHE ALEXANDRU MARIAN

I

5

7

6(sase )

ADMIS

BELDEANU ALEXANDRU IONUT

I

6

6

6(sase )

ADMIS

REZERVE

1

MARESI FLOAREA GEANINA

I

5

6

5,50(cinci 50 %)

Presedinte,

Prof. Lucia Daniela STANCIU

 

Programul ERASMUS+, Proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

CATEGORIA 3-PREGATIREA PARTICIPANTILOR

Modul 1:Pregatire pedagogica, desfasurat de-a lungul a 25 ore, sustinut de formator Salahoru Filomela, a dezvoltat temele:

-programul Erasmus+ VET

-prezentarea proiectului si contractului participantilor

-prezentarea Acordurilor de formare

-prezentarea partenerilor de primire din Spania si Cipru

-informatii despre modalitatile de comunicare(limbaj mimico-gestual,limba engleza )

-elemente specifice culturii organizationale a institutiei unde se va realiza stagiul

-prezentarea documentelor specifice programului

-prezentarea modului in care se va face evaluarea,validarea si certificarea

-Prezentarea platformei europene EU Academy privind pregatirea lingvistica,instructiuni de utilizare

-Instructaj privind completarea raportului individual

-structura Certificatului Europass Mobility si cunoasterea utilitatii si folosirii acestuia

-situatii de risc in cazul nerespectarii contractului

-Despre plasament-avantaje,responsabilitati,factori de succes

Modul 2:Pregatire culturala, desfasurat de-a lungul a 20 ore, sustinut de formator Smarandache Ionut, a dezvoltat temele:

-prezentarea aspectelor sociale,economice din Cipru, tara gazda

-aspecte culturale specifice:obiceiuri,credinte culturale si influenta lor in interactiunea cu angajatii

-valori si atitudini in relatiile interpersonale cu societatea cipriota dar si cu alte persoane cu dizabilitati din comunitatea locala

-legislatia europeana cu privire la drepturile omului,drepturile emigrantilor si combaterea discriminarii.

-prezentarea activitatilor culturale,a zonelor si locurilor ce vor fi vizitate in timpul liber pe parcursul mobilitatii

-modalitati si proceduri de asigurare impotriva riscurilor de calatorie la vizite culturale,protectia sisiguranta participantilor pe perioada stagiului, raspundere civila si responsabilitati;

-modalitati eficiente de gestionare banilor

Modul 3-Pregatire lingvistica la limba engleza, care a fost limba de lucru a proiectului.

S-a desfasurat pe platforma on-line EU ACADEMY furnizata de programul Erasmus+.

Toti elevii au folosit tabletele scolii pentru a studia si a progresa.

Programul ERASMUS+, Proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

CATEGORIA 4- MOBILITATI

Mobilitatile s-au desfasurat in cadrul proiectului ERASMUS+, CU NR. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794, finantat de Comisia Europeana.

Stagiul de practica s-a derulat in 2 fluxuri:

FLUXUL 1 pentru 14 participanti din domeniul mecanic, s-a desfasurat in perioada 27/03/2023-14/04/2023 in Martos, Spania.

Programul de instruire practica: 6 ore/zi, timp de 3 saptamani. Cei 14 participanti au desfasurat zilnic activitati de practica profesionala specifica programei scolare, sub coordonarea unui tutore profesionist si a profesorilor insotitori. Stagiul practic s-a desfasurat pe baza urmatoarelor module prevazute in Acordurile de formare.astfel:

-CDL--Realizarea asamblărilor mecanice,90 ore pentru scoala profesionala,clasa a X-a, domeniul mecanic

-modulul V- Transmisii mecanice si mecanisme - 90 ore, pentru liceu tehnologic, clasa a XI-a

Partenerii de primire:

 1. GOCA AUTOMOCIÓN S.L.- pentru 5 elevi

 2. AUTOSONIK- pentru 4 elevi

 3. AUTOMOCIÓN CARPE- pentru 5 elevi

 

Programul ERASMUS+, Proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

CATEGORIA 4- STAGII DE PRACTICA

Mobilitatile s-au desfasoara in cadrul proiectului ERASMUS+, CU NR. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794, finantat de Comisia Europeana.

Stagiul de practica s-a derulat in 2 fluxuri:

FLUXUL 2 a avut 18 participanti, scoala postliceala, domeniul Santate si Asistenta Pedagogica s-a desfasurat in perioada 23/04/2023-12/05/2023 in Paphos, Cipru.

Programul de instruire practica: 6 ore/zi, timp de 3 saptamani

Partenerul de primire: TC & AC EUGMED UNIT SERVICES LTD  

Cei 18 participanti de la Scoala Postliceala (specializarea Pedagog de recuperare) si-au format abilitatile, automatismele, priceperile si deprinderile de a face operatii medicale simple, din cadrul Modulului Ingrijire medicala, ce il au in Curriculumul de la Scoala Postliceala. Cei 18 elevi ai scolii noastre au realizat teste rapide Covid 19, la triajul din Spitalul de Urgenta Paphos, pentru toti pacientii nou sositi in spital. Astfel ei si-au insusit procedura de testare dar si abilitatile de asigurare a igienei intr-un mediu spitalicesc, respectarea traseelor spitalicesti si aceea de a interactiona cu publicul larg, ce acceseaza serviciile de sanatate publica. De asemnea, partenerul de primire din Cipru, firma TC & AC EUGMED UNIT SERVICES LTD, a asigurat tutorat la Spitalul de Urgenta din Paphos pentru a-i invata pe cei 18 participanti: masurarea tensiunii arteriale si a glicemiei, apoi inregistrarea parametrilor in fisele specifice. De asemenea participantii au inteles procesul de aplicare la beneficiari/pacienti a tratamentelor in Camera de oxigen. Experienta a fost una incurajatoare si pentru elevii scolii noastre, ei au dovedit ca sunt capabili, fiecare a avut progres fata de invelul sau initial.

Elevii nostri de la Scoala Postliceala, si-au format competente, abilitati si priceperi privind amenajarea spatiului de lucru pentru beneficiari. Gazde ne-au fost Centrul Learning Refugee Paphos, coordonat de dna. Mary Louise Chojnowski. Acest centru are ca beneficiari tineri refugiati si mame cu copii mici, din Africa si Tarile Arabe,ce au de suferit in tarile lor din cauza razboiului sau a persecutiei. Au fost atinse obiectivele Curriculei de la Scoala postliceala de la discipline ca: Elemente de gospodarire, Pedagogia Jocului, Abilitare manuala, Managementul activitatilor casnice.

 

Programul ERASMUS+, Proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

CATEGORIA 5- VIZITE CULTURALE

Un aport important in atingerea obiectivelor proiectului l-a constituit implicarea activa si constanta a participantilor in activitatile culturale, sociale si de voluntariat, mai ales in perioada plasamentului,in afara programului de practica. Au fost organizate de catre profesorii insotitori impreuna cu cei 2 parteneri intermediari, vizite la muzee si alte atractii din zonele unde au desfasurat mobilitatile. In Spania elevii au participat si la ceremonialul religios organizat in orasul Martos cu ocazia Floriilor si a Pastelui. Aceasta participare a incurajat cunoasterea,socializarea,antrenamentul cu un sistem de valori morale,cu un sistem de reguli,sentiment comunitar ce favorizeaza contributia fata de ceilalti. In Paphos elevii au participat la 3 excursii organizate. Toate aceste activitati intreprinse de-a lungul implementarii proiectului vor crea o imagine pozitiva pentru persoanele cu dizabilitati in raport cu patronatele, comunitatea locala si societatea, fapt ce va favoriza integrarea lor in social,dar si la munca. Acest demers va conduce la asigurarea echitatii in ceea ce priveste egalitatea de sanse si integrarea pe piata muncii,obiective foarte importante,ce sunt prioritati pentru Comisia Europeana.

Programul ERASMUS+, Proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794

CATEGORIA 6- CERTIFICARE

Cei 32 participanti in cele 2 fluxuri, elevi participanti ai liceului, au primit din partea partienerilor de primire si organizatiei de trimitere:

 1. CERTIFICAT EUROPASS MOBILITY

 2. Diploma de participare din partea partenerilor de primire

 3. Diploma de participare din partea Liceului Tehnologic Special “Bethoven” Craiova

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884