Sculptură

Cerc de sculptură Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătățească competențele de manualitate și cele artistice prin care sa obtină rezultate și satisfacții crescute la nivel judetean și național care să le crească motivația pentru implicare și cresterea perseverenței în activitatea de învățare astfel încât să-și finalizeze studiile și să obțină performanțe […]

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare promovării examenului de bacalureat, profesionalizării și integrării sociale ale elevilor cu nevoi speciale din Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” în cadrul unui program integrat centrat consiliere, psihoterapie, artterapie și acțiuni remediale Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivele strategice asociate Țintei 2 din PAS, și anume: O2. […]

Obiecte handmade

Clubul de obiecte hand made și din materiale reciclabile Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătățească competențele artistice în domeniul handmade și realizarea de obiecte decorative, prin care să obțină rezultate și satisfacții crescute la nivel judetean și național care să le crească motivația pentru implicare și creșterea perseverenței în activitatea de […]

Teatru si pantomimă

ATELIER DE TEATRU SI PANTOMIMĂ Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătațească competențele artistice în domeniul  teatrului, prin care să obțină rezultate și satisfacții crescute la nivel județean și national care să le crească motivația pentru implicare și creșterea perseverenței în activitatea de învațare astfel încat să-și finalizeze studiile și să obțină […]

Dans

ATELIER DE DANS Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătațească competențele artistice în domeniul dansului, prin care să obțină rezultate și satisfacții crescute la nivel județean și national care să le crească motivația pentru implicare și creșterea perseverenței în activitatea de învațare astfel încat să-și finalizeze studiile și să obțină performanțe satisfacatoare […]