Sculptură

Cerc de sculptură Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătățească competențele de manualitate și cele artistice prin care sa obtină rezultate și satisfacții crescute la nivel judetean și național care să le crească motivația pentru implicare și cresterea perseverenței în activitatea de învățare astfel încât să-și finalizeze studiile și să obțină performanțe […]

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare promovării examenului de bacalureat, profesionalizării și integrării sociale ale elevilor cu nevoi speciale din Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” în cadrul unui program integrat centrat consiliere, psihoterapie, artterapie și acțiuni remediale Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivele strategice asociate Țintei 2 din PAS, și anume: O2. […]