Sculptură

Cerc de sculptură Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătățească competențele de manualitate și cele artistice prin care sa obtină rezultate și satisfacții crescute la nivel judetean și național care să le crească motivația pentru implicare și cresterea perseverenței în activitatea de învățare astfel încât să-și finalizeze studiile și să obțină performanțe […]

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare promovării examenului de bacalureat, profesionalizării și integrării sociale ale elevilor cu nevoi speciale din Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” în cadrul unui program integrat centrat consiliere, psihoterapie, artterapie și acțiuni remediale Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivele strategice asociate Țintei 2 din PAS, și anume: O2. […]

Obiecte handmade

Clubul de obiecte hand made și din materiale reciclabile Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătățească competențele artistice în domeniul handmade și realizarea de obiecte decorative, prin care să obțină rezultate și satisfacții crescute la nivel judetean și național care să le crească motivația pentru implicare și creșterea perseverenței în activitatea de […]

Teatru si pantomimă

ATELIER DE TEATRU SI PANTOMIMĂ Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătațească competențele artistice în domeniul  teatrului, prin care să obțină rezultate și satisfacții crescute la nivel județean și national care să le crească motivația pentru implicare și creșterea perseverenței în activitatea de învațare astfel încat să-și finalizeze studiile și să obțină […]

Dans

ATELIER DE DANS Își propune ca cel puțin 12 elevi săptămânal să-și îmbunătațească competențele artistice în domeniul dansului, prin care să obțină rezultate și satisfacții crescute la nivel județean și national care să le crească motivația pentru implicare și creșterea perseverenței în activitatea de învațare astfel încat să-și finalizeze studiile și să obțină performanțe satisfacatoare […]

Biologie

Pregatirea suplimentara la proba E (biologie)a examenului de bacalaureat. Activitatea de pregatire suplimentara își propune în concordanță cu cele 3 obiective ale proiectului să îi pregătească mai bine pe cei 36 elevi la competențele specifice disciplinei probei E(biologie), prin activități inovative, creative și atractive. Se vor folosi mijloace multimedia in predare, Laptop, tabletă,video-proiector, soft video […]

Matematică

 Pregatirea suplimentară la matematică Activitatea de pregatire suplimentară își propune în concordanța cu cele 3 obiective ale proiectului să îi pregătească mai bine pe cei 36 elevi la competențele specifice disciplinei matematică, prin activitati inovative, creative si atractive, ce au ca scop cresterea motivatiei elevilor si perseverenta in invatare. Se vor folosi mijloace multimedia în […]

Limba română

Pregatirea suplimentară la Limba Română Activitatea de pregătire suplimentară își propune în concordanță cu cele 3 obiective ale proiectului să îi pregăteasca mai bine pe cei 36 elevi la competențele de limba română, prin activități inovative, creative și atractive, ce cu siguranța vor spori la elevi motivația și perseverența în învățare. Se vor folosi mijloace […]

Școala de vară

Echipa de proiect va organiza o Școala de vară într-o locație stabilită ulterior pentru 15 elevi în fiecare din cei 4 ani, prin care îi va integra în diverse evenimente  naționale, pentru a le pune in valoare competențele și realizările în special cele acumulate la activitățile extracurriculare și astfel să fie promovați ca persoane capabile, […]