Proiect ERASMUS+de mobilitate VET-Industrie textila,2018

POZA 3

Proiect: 2018-1-RO01-KA102-047480

Titlu: “Accesul elevilor cu dizabilitati la croitoria de lux ”

Despre proiect

Proiectul "Accesul elevilor cu dizabilitati la croitoria de lux"are ca scop conturarea unui profil de formare european pentru 23 elevi cu dizabilitati de la Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Craiova,printr-un stagiu de practica timp de 5 saptamani,in perioada 20.05-21.06.2019,in domeniul Industriei Textile. Dezvoltarea competentelor practice de specialitate se va realiza la firma MONDOSPOSA din Vibo Valentia,Italia,un partener cu care colaboram pentru a 2 oara.

Obiectivele proiectului: -imbunatatirea nivelului competentelor profesionale,a abilitatilor practice specifice industriei textile pentru 23 elevi cu dizabilitati, precum si a competentelor lingvistice de limba italiana,a competentelor sociale,civice,interculturale

 

-Dezvoltarea personala a celor 23 participanti cu dizabilitati

Acest demers va conduce la asigurarea echitatii in ceea ce priveste egalitatea de sanse si integrarea pe piata muncii,imbunatatirea accesului,participarii si performantelor la invatare ale celor 23 de participanti din grupuri dezavantajate,obiective foarte importante si prioritati pentru Comisia Europeana.

 

Proiect: 2018-1-RO01-KA102-047480

 

Titlu: “Accesul elevilor cu dizabilitati la croitoria de lux”

 

ANUNT - Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

 

ERASMUS  2018-1-RO01-KA102-047480

                                  Postat la data 01.11.2018 Conditii de inscriere: Elevii doritori trebuie sa fie inmatriculati la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, domeniul Industrie textila,scoala profesionala anul II, III, IV si liceu tehnologic XIII TC. Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:  
                                                                1. Cererea tip de inscriere
                                                                1. Scrisoare de intenţie;
 
                                                1. 3.CV în format Europass;
 
                                                1. 4.Copie după actul de identitate;
 
                                                1. 5.Copie Certificat incadrare in grad de handicap
 
                                                1. 6.Adeverinţă de elev.
 
                                                1. 7.Recomandare din partea unui cadru didactic
Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 09 noiembrie 2018, inclusiv la Secretariatul şcolii. Examenul de selectie se va organiza in perioada 12 – 14 noiembrie 2017 astfel: Proba practica de specialitate – 12. 11. 2018 – ora 14 Interviul – 13. 11. 2018 – ora 14,00 Afisarea rezultatelor – 14. 11. 2018 – pana la ora 12 Probele de concurs:
                                                                1. Proba practica privind cunoştinţele profesionale conform standardului occupational pentru profesia Confectioner produse textile, conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1
 
                                                                1. Interviu - notat cu note de la 10 la 1.
Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului
                                                                • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%
 
                                                                • Nota la purtare pe parcursul scolarizarii in institutia noastra – 15%
 
                                                                • Motivatia participarii la stagiu – 15 %
 
                                                                • Asteptari in urma participarii la proiect 15%
 
                                                                • Contributia estimata a participantului - 20%
 
                                                                • Din oficiu 10%
Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:
                                                                • Media la purtare, pe ultimii 2 ani.
 

REZULTATE SELECTIE

Postat la data 14.11.2018 Rezultate finale privind procesul de selectie a participantilor la Proiect Erasmus+, Proiect: 2018-1-RO01-KA102-047480 Titlu: “Accesul elevilor cu dizabilitati la croitoria de lux”  
Nr. Crt.   Nume si prenume candidat CLASA Nota examen proba practica Nota interviu Nota finala
COTET TANIA ELENA XIIC 9 10 9,50-ADMIS
PURCARU  VASILICA XIIC 9 10 9,50-ADMIS
OLTEANU ROXANA MIHAELA XII C 9 10 9,50-ADMIS
BADEANCA JANINA MARIANA XIII TC 9 10 9,50-ADMIS
FLORICICA IONELA XIIC 9 10 9,50-ADMIS
GIRD MARIA CATALINA XI C 9 10 9,50-ADMIS
CALINA ELENA XIC 8 9 9,00-ADMIS
MARESI FLOAREA GEANINA XIC 8 9 9,00-ADMIS
VASILE NICOLETA ALEXANDRA XIII TC 8 9 8,50-ADMIS
MITRACHE OANA MARIA XC 7 8 8,50-ADMIS
NICOLITOIU ROXANA NICOLETA XIIC 7 8 8,50-ADMIS
CALDARARU NICOLAE XC 8 8 8,50-ADMIS
MATEA CLAUDIA XIII TC 7 8 8,00-ADMIS
FLORICICA LEONICA XIII TC 8 9 8,00-ADMIS
LACATUSIU CRISTINA XIII TC 6 8 7,00-ADMIS
STOICA CRISTIAN NICOLAE XIII TC 7 8 7,00-ADMIS
CONSTANTIN MARIANA FRANCISCA XIIC 7 7 7,00 -ADMIS
STANCIU EDUARD CRISTIAN XIII TC 6 9 7,00-ADMIS
MITROI ALEXANDRU XC 6 8 7,00 -ADMIS
DUMITRU FLORIN ADRIAN XC 6 8 7,00 -ADMIS
ADIR ADELA XC 6 7 7,00 -ADMIS
CHIRA CONSTANTIN IULIAN XIIC 6 7 7,00 -ADMIS
CALIN IONUT VALENTIN XC 6 7 6,50 -ADMIS
REZERVE
1. POPESCU IONUT XC 6 6 6,00- REZERVA
 

Proiect: 2018-1-RO01-KA102-047480

Titlu: “Accesul elevilor cu dizabilitati la croitoria de lux”

Pregatire pedagogica

Pregatirea pedagogica a celor 24 de elevi beneficiari ai acestui proiect ( 23 + 1 rezerva) a fost coordonata de catre prof. Ionut Smarandache. Activitatea s-a desfasurat in laboratorul AEL pentru a avea acces la Internet si pentru a folosi mijloace modern de prezentare a continutului pregatirii. In timpul pregatirii s-au desfasurat activitati privind:
                                1. Informatii referitoare la pedagogia stagiului:
                                                                • Descrierea organizatiei si a centrului pentru batrani
                                                                • Modalitati de comunicare, elemente specifice culturii organizationale a institutiei de primire
 
                                1. Prezentare generala a Programului Erasmus+ :tema,scop si obiective,finantare,destinatia cheltuielilor,valorificarea rezultatelor
 
                                1. Prezentare a contractului de finantare a proiectului
 
                                1. Prezentare a contractului pentru mobilitate
 
                                1. Prezentarea acordului de formare/programului de lucru
 
                                1. Prezentarea Mobility Tool si a obligatiilor ce revin participantilor
 
                                1. Prezentarea platformei OLS
 

Pregatire culturala

Pregatirea culturala a celor 24 de elevi beneficiari ai acestui proiect ( 23 + 1 rezerva) a fost coordonata de catre prof. Filomela Salahoru Activitatea s-a desfasurat in laboratorul AEL pentru a avea acces la Internet si pentru a folosi mijloace modern de prezentare a continutului pregatirii. Obiectivul principal al pregatirii a fost cunoasterea celor mai importante date despre tara gazda, Italia, dar si zona in care se efectueaza stagiul de practica, Calabria. In timpul pregatirii s-a urmarit:
                                • documentarea elevilor privind conditiile geografice ale Italiei, precum si notiuni minimale privind istoria acestei tari si economia sa. Elevii, dupa ce au urmarit materialul prezentat in Power point de catre profesor, au raspuns la intrebari si s-au documentat suplimentar de pe Internet.
 
                                • identitatea culturala proprie, obiceiuri si credinte culturale, precum si influenta acestota in interactiunea cu persoanele italiene intalnite la casa Serena in timpul stagiului de practica. Elevii au participat activ la pregatire, au pus intrebari si au studiat pe Internet informatii suplimnetare.
 
                                • insusirea cunostintelor despre similitudini si diferente culturale în comportamentul si credintele legate de sanatate intre cultura romana si cultura italiana.dar si despre valori ?i atitudini în relatiile interpersonale cu societatea italiana.
 
                                • insusirea cumostintelor despre legislatie europeana si italiana cu privire la educatie, formare profesionala si tineret ,ocuparea fortei de munca, afaceri sociale si egalitate de sanse si drepturile omului. Participarea elevilor a fost active, fiind deosebiti de interesati despre eventuale locuri de munca in Italia.
 
                                • obiectivele turistice cele mai importante din orasele pe care le vor vizita in Italia:Venetia, Siena, Tropea ,Roma,Regio si au pus intrebari despre obiectivele turistice interesante pentru ei. Elevii au fost evaluati printr-un test final.
 

Pregatire lingvistica

Pregatirea lingvistica a celor 23 de elevi beneficiari ai acestui proiect s-a desfasurat pe pltaforma OLS. Limba straina selectata este limba italiana. Cei 23 de elevi au primit licente pentru testul initial pentrulimba italiana si licente pentru cursurile de limba. Activitatea s-a derulat atat inainte de plasamant cat si in timpul stagiului de practica. Dupa finalizarea stagiului a avut loc testul final pentru limba italiana

 

 

Proiect: 2018-1-RO01-KA102-047480

Titlu: “Accesul elevilor cu dizabilitati la croitoria de lux” Stagiul de practica s-a desfasurat in perioada 20.05.2019-21.06.2019 Partenerul de primire a fost MONDOSPOSA DI MEDDIS CATERINA din Vibo Valentia, Italia. Stagiul practic a insumat 150 de ore, 5 saptamani,6ore/zi,pentru: -sc.profesionala:6 elevi-cls.a X-a;3 elevi-cls a XI-a;7 elevi-cls. a XII-a, specializarea"Confectioner produse textile" -liceu tehnologic:6 elevi-cls a XIII-a,specializarea "Tehnician in industria textila Continuturile si competentele au fost in concordanta cu Standardele de pregatire profesionala pentru cele 2 specializari. Pentru cei 23 de participanti cu dizabilitati s-a urmari insusirea urmatoarelor competentele profesionale din domeniul industriei textile:
        • cls a X-a :
-executa operatii tehnologice specifice locului de munca pentru a realiza produse textile, accesorii -descrie procesul tehnologic de obtinere a produsului finit -executa operatii de coasere pentru a obine produsul finit -realizeaza procese de asamblare in functie de produs
        • a XI-a :
-Executa operatii de asamblare pe masini specific procesului -Realizeaza procese de asamblare in functie de produs -executa operatii de coasere a butonierelor,cheitelor, nasturilor, tivurilor -executa operatii de tratamente umidotermice finale ale produselor confectionate -ambaleaza produsele confectionate
        • cls a XII-a :
-Selecteaza masini de cusut in functie de tipul materiei prime prelucrate si cusatura realizata -Verifica detaliile si materialele auxiliare d.p.d.v calitativ -Executa cusaturi pe masina simpla si pe masina triploc -Remediaza defectele in timpul coaserii -Executa operatii de prelucrare termica a reperelor produselor textile -Executa operatii de prelucrare prin coasere a reperelor produselor textile
        • XIII-a :
-Aplica tehnologii de confectionare a produselor -Organizeaza sectia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de -Urmareste respectarea documentatiei tehnice industriale si asigura asistenta tehnica pe linia tehnologica -Colaboreaza cu compartimentul C.T.C -Construieste si transforma tipare pentru produse textile Alte abilitati: - Incadrarea in normele de timp stabilite -Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca in realizarea operatiilor -Asumarea initiativelor in aplicarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca -Colaborarea cu membrii echipei de lucru -Asumarea responsabilitatii pentru sarcina de lucru primita -Comunica intr-o limba straina     

Proiect: 2018-1-RO01-KA102-047480

Titlu: “Accesul elevilor cu dizabilitati la croitoria de lux” Profesorii insotitori au realizat in timpul liber vizite culturale pentru cei 23 de participanti la Pizzo, Regio Calabria, Scilla, Tropea, Roma, Venetia. De asemenea, au fost organizate vizite la muzeul din Mileto si Vibo Valentia si la diverse catedrale din apropiere.

Proiect: 2018-1-RO01-KA102-047480

Titlu: “Accesul elevilor cu dizabilitati la croitoria de lux”

 Toti cei 23 participanti au primit :

 

-certificate EUROPASS

 

-diplome de participare la stagiu din partea partenerului de primire MONDOSPOSA DI MEDDIS CATERINA

 

- diplome de participare la stagiu din partea Liceului Tehnologic Special " Beethoven" Craiova

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884