Proiect de mobilitate Leonardo da Vinci 2013

DSCF2121
PROIECT DE MOBILITATE LEONARDO DA VINCI 2014

Participantii la proiectul
ID: LLP-Ldv/IVT/2013/RO/260


Perioada mobilitatii: 28. 05. 2014 - 31. 05. 2014


Elevii de la nivel de calificare III avansat:

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica

Specializarea: Pedagog de recuperare


Anul I: BULUGEA PETRISOR ALEXANDRU, CIOBANU NICOLAE DORU, ENE CRISTIAN ALEXANDRU, GABOR DANIEL NICOLAS, GIRBULET AUREL PAUL, IORDAN FLORIN CONSTANTIN, MANGHIUC EUGEN GABRIEL, MARINOIU STEFANIA ANCA, NITU IRINEL DANUT, PREDUT GHEORGHE CATALIN, PREOTEASA IONUT COSMIN, VARZARU MARIUS LAURENTIU, TATARU IOANA, VARTOPEANU IRINA ECATERINA,ZAN GEORGE ALIN

Anul II: DOBRE PETRE CRISTIAN, FRIMU BARBOIANU CRISTIAN, GHIDURA CARMEN IULIA, PREDUT GEORGE CRISTIAN, STROE SILVIA MARIANA, VOINESCU OCTAVIAN FLORENTIN


Profesori insotitori: Smarandache Ionut, Stanciu Lucia si Salahoru Filomela.


FONDAZIONE CASA SERENA "MONS. FRANCESCO PITITTO" ONLUS

Fondazione Casa Serena "Mons. Francesco Pititto" Onlus este o structura rezidentiala pentru varstnici din orasul Mileto, provincia Vibo Valentia, regiunea Calabria din sudul Italiei. Mileto este un oras cu istorie straveche, locuitoriifiind de diferiteorientarireligioase. Este unorasturistic, cu iesire la MareaAdriatica, monumentele si catedralele fiind o atractie pentru straini.


Casa Serena "Mons. Francesco Pititto " este situate in centrul orasului cu spatii adecvate ingrijirii si recuperarii pacientilor, avand aparatura dotari corespunzatoare desfasurarii activitatii la standard inalte. Fiind o fundatie de binefacere, costurile actului medical ingrijirea si recuperarea asistatilor sunt minime, ele fiind cofinantate de Autoritatea locala de sanatate si BisericaCatolica sub al careipatronaj este institutia. Numarul mediu de varstnici ce suntaflati sub ingrijire si asistenta este de 25, einecesita asistenta pe o perioada mai lunga de timp, in care primesctratament de recuperare in urma afectiunilorneurologice, nefrologice, afectiunile aparatului respirator sau locomotor. Asistentamedicala include ingrijiri de medicinagenerala, fizioterapie, reabilitare neuromotorie, pentrupersoanele varstnice cu handicap fizic, mental sisenzorial, cei cu bolicronice, activitate la care se implica permanent o echipamultidisciplinara (doctori, asistentimedicali, kinetoterapeut, pedagogrecuperare, infirmieri), prin folosirea aparaturii si instrumentarului modern. Casa Serena esteinstitutia cea mai buna pe care noi am identificat-o pentru acest proiect, deoarece are experienta si expertiza in stagii practice cu elevi si studenti din toata Europa, darmai ales cu cei 21 elevi surzi ai scolii noastre(grupul tinta), deoarece intre celedoua institutii s-a maidesfasurat un proiect de mobilitate IVT, cu 15 elevi surzi aflati in formare initiala la aceeasi profesie. Inurma acelui proiect satisfactia finala a fost la standard inalte din partea ambelor parti, faptce ne indreptateste sa dorim continuitatea parteneriatului, mai ales ca in 2011 proiectul a fost ales de catre ANPCDEFP unul de bunepractici. Unitateamedicala are o deschiderespre a modernizaactul medical, este interesata de comunicarea si interrelationare cu pacientii, trecand peste barierele culturale si religioase, ceeace face din Casa Serena o instititutie sanitara care poatasacontribuie la dezvoltareacompetentelorprofesioanale, transculturalesipersonale ale elevilornostri.

Pentru participarea la Stagiu de practica european, in meseria de Pedagog de recuperare, in cadrul proiectului Leonardo da Vinci, cu ID:LLP/LdV/IVT/2013/RO/260

Mobilitatea se va desfasura in orasul Mileto din Italia, in perioada 28.05.2014 - 31.05.2014


Dosarul de înscriere va contine:

 • cerere tip
 • CV Europass
 • pasaport lingvistic Europass
 • copie C.I.
 • scrisoare de intentie
 • scrisoare de recomandare
 • copie diplome studii anterioare

Sunt eligibili la înscriere elevii de la Liceul Tehnologic Special ”Beethoven”,postliceal?, profesia Pedagog de recuperare, anul I ?i II, având certificat de încadrare în grad de handicap.


Criteriile de selectie si probele de examen:

 • Competenta profesionala-nota la examenul scris de specialitate (psihopedagogie)-evaluat cu note de la 1 la 10;
 • Competenta lingvistica-nota la examenul scris de limba engleza(limba de lucru a proiectului)-evaluat cu note de la 1 la 10;
 • Nivel de comunicare, cultura generala, comportament si atitudine în educatie, rezultate anterioare - interviul va viza raspunsurile si analiza dosarului de înscriere, se va evalua cu note de la 1 la 10.

Alegerea celor 21 participan?i se va face în ordine descrescatoare prin media aritmetica la cele trei probe obligatorii. Criterii de departajare: media de absolvire la liceu. Se vor alege 3 elevi ca rezerve, conform mediilor descrescatoare, afara de cei 21 participanti. Rezultatele finale se vor afisa pe panoul scolii si pe site în maxim 24 ore de la ultima proba.


Echipa de selectie


 1. Prof. Ana – Maria OANCEA - presedinte
 2. Prof. Lucia STANCIU– evaluator competente de specialitate
 3. Prof. Ionut SMARANDACHE - evaluator competente de specialitate
 4. Prof. Livia BECEA – evaluator competente limba engleza
 5. Prof. Ileana NEGOITA - evaluator competente limba engleza
 6. Prof. Ionut SMARANDACHE – evaluator interviu
 7. Prof. ing. Filomela SALAHORU - evaluator interviu

Rezultate finale

Vizualizare
Vizite culturale
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Pregatire pedagogica

Perioada de desfasurare: ianuarie - februarie 2014

Formator:
Prof. Ionut Smarandache (Liceul Tehnologic Special „Beethoven”)


Durata cursului:
18 ore


Loc de desfasurare:
Liceul Tehnologic Special "Beethoven"


Beneficiari: 24 participanti (21 participanti ai proiectului si 3 cu statut de rezerve), au fost impartiti in 6 grupe de lucru.


 1. Informaaii referitoare la pedagogia stagiului: descrierea organizatiei de primire si a atelierului unde se va desfasura stagiul. Participantii vor primii informatii despre modalitatile de comunicare (limbaj mimico – gestual, limba engleza, limba italiana), elemente specifice culturii organizationale a institutiei unde se va realiza stagiul, recomandari referitoare la desfasurarea activitatii practice de la stagiu.
 2. Prezentare generala a Programului Sectorial Leonardo da Vinci:

Prezentarea proiectului LLP-Ldv/IVT/2013/RO/260 (tema, scop si obiective, finantare, destinatia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor)

 • Prezentarea sintetica a contractului de finantare a proiectului LLP-Ldv/IVT/2013/RO/260 (încheiat între AN si Liceul Tehnologic Special „Beethoven”);
 • Prezentarea contractului pentru mobilitate (Anexa III.1 sau Anexa III.3)(acesta va fi semnat in 3 exemplare originale);
 • Prezentarea acordului de formare/ programului de lucru;
 • Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobândite în urma mobilitatii;
 • Prezentarea Mobility Tool, si a obligatiilor ce le revin participantilor legat de aplicatie, instructaj de utilizare.


Pregatire culturala

Formator:
Prof. ing. Filomela SALAHORU (Liceul Tehnologic Special „Beethoven”)


Durata cursului:
18 ore


Loc de desfasurare:
Liceul Tehnologic Special "Beethoven"


Beneficiari: 24 participanti (21 participanti ai proiectului si 2 cu statut de rezerve), au fost impartiti in 6 grupe de lucru.

 1. Documentare privind tara gazda, Italia (conditii geografice, istorie, economie, cultura)-exercitii de cautare a informatiei pe Internet.
 2. Identitate culturala proprie: obiceiuri , credinte culturale si influenta lor in interactiunea cu clientii italieni la atelier.
 3. Similitudine si diferente culturale in comportamentul si credintele legate de sanatate –cultura romana si cultura italiana-.
 4. Valori si atitudini in relatiile interpersonale cu societatea italiana dar si cu alte persoane cu dizabilitati din comunitatea locala.
 5. Legislatia europeana si italiana cu privire la drepturile omului, drepturile emigrantilor si combaterea discriminarii.
 6. Prezentarea urmatoarelor zone ce vor fi vizitate in timpul liber pe parcursul mobilitatii: Venetia, Florenta, Napoli, Calabria.
 7. Prezentarea obiectivelor culturale din zonele prezentate si propuse spre vizitare.
 8. Modalitati si de comunicare cu comunitatea locala si cu virtuali clienti.

Pregatire limba engleza

Formator:
Prof. Cornelia Pasare


Interpret limbaj mimico-gestual:
Prof. Ionu? Smarandache (Liceul Tehnologic Special "Beethoven")


Durata cursului:
36 ore


Loc de desfasurare:
Liceul Tehnologic Special "Beethoven"


Beneficiari: 24 participanti la curs (21 participanti ai proiectului si doi cu statut de rezerve), au fost impartiti in 6 grupe de lucru.

Evaluare initiala.
Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situa?ii de comunicare din timpul plasamentului de formare-

 1. Exprimarea preferintelor - interviu.
 2. Transmitere si receptare de informa?ii factuale pe domenii familiare: activitate profesionala, familie, viata sociala etc - conversatie.
 3. Receptarea informatiilor de interes general (ex. mesajele programelor de radio si TV, discutii familiare, la cumparaturi) - alcatuirea unui raport.
 4. Notiuni din domeniul legislatiei si reglementarilor privind securitatea si sanatatea la locul de munca si din domeniul stingerii incendiilor.
 5. Sa inteleaga mesaje scrise si orale ce fac referire la factorii de risc de la locul de munca.
 6. Exprima scris si oral concepte cu privire la instrumentarul si mobilierul specific dintr-un camin de batrani, folosit de un pedagog de recuperare.
 7. Numeste si noteaza activitatile ce le desfasoara pedagogul de recuperare in caminul de batrani, in stransa coordonare cu programul de lucru.
 8. Exercitii de comunicare orala in care se descrie succesiunea etapelor unor activitati desfasurate de pedagogul de recuperare cu asistatii varstnici
 9. Spune cuvinte specifice specializarii pedagog de recuperare ce il ajuta pe elev sa comunice cu tutorele de practica

Evaluare formativa: participare la conversatii pe temele studiate anterior
Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situa?ii de comunicare din timpul plasamentului de formare-

 1. Prezentarea propriei persoane.
 2. Cerere de informatii, formulare de întrebar si raspunsuri de orientare in diverse situatii legate de calatorie, vizita la medic - lucru in perechi.
 3. Receptarea informatiilor de interes general (ex. mesajele programelor de radio si TV, discutii familiare, la cumparaturi) - alcatuirea unui raport.
 4. Conversatii orale legate de aspecte tehnice din caminul de batrani - lucru in perechi si dezbatere.
 5. Utilizarea cuvintelor si regulilor gramaticale ce descriu procesul de utilizare a instrumentarului si mobilerului specific intr-un camin de batrani.
 6. Dezvoltarea vocabularului specific procedurilor de lucru specific caminului de batrani si profesiei pedagog de recuperare –lucru in perechi.
 7. Invatarea si utilizarea cuvintelor ce sunt utilizate in procesul de completare/intocmire a documentelor zilnice la plasament –lucru in echipa.
 8. Redactare de texte func?ionale generale (CV, proces verbal, referat, cerere, raport, corespondenta).
 9. Spune cuvinte specifice specializarii pedagog de recuperare ce il ajuta pe elev sa comunice cu tutorele de practica

Pregatire limba italiana

Formator:
Prof. limba italiana Gavrilescu Veli?cu Raluca (Liceul Charles Laugier Craiova)


Interpret limbaj mimico-gestual:
Prof. Ionu? Smarandache (Liceul Tehnologic Special "Beethoven")


Durata cursului:
18 ore


Loc de desfasurare:
Liceul Tehnologic Special "Beethoven"


Beneficiari: 18 participanti (24 participanti ai proiectului si 3 cu statut de rezerve), au fost impartiti in 6 grupe de lucru.

Limba Italiana - limba tarii de primire
Evaluare initiala pentru detectarea nivelului de cunoastere a limbii si a nevoilor de formare

 1. Prezentarea propriei persoane si a preferintelor folosind expresii uzuale.
 2. Relatiipersonale: interviu cu intrebarisiraspunsurireferitoare la nume, varsta, profesie, statut.
 3. Utilizarea unor cuvinte din domeniul sanatatii si asistentei pedagogice si a unor ustensile utilizate in acestdomeniu.
 4. Formulareaunorpropozitiiscurte cu privire la procesul de realizare a stagiuluiinprofesia de pedagog de recuperare.
 5. Participarea la schimburi de mesaje scrise despre indeplinirea sarcinilor de serviciu: prezentareaunor date tehnicesi de specialitate.
 6. Calatorii - Cerere si primire de informatii in aeroport, gara, statie autobus, medic -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri -lucru in perechi.
 7. Timpul liber - Redactarea unor mesaje functionale simple, realizarea cumparturilor la supermarket, vizita la muzeu, etc.
 8. Sanatate - construirea unor propozitii simple pentru a putea descrie starea de sanatate - discutii de grup.
 9. Alimentatie - comentarii pe marginea unor retete si diete.
 10. Conversatii simple despre starea de sanatate si boala a pacientilor -simulare
 11. Scrierea unor texte simple legate de experienta profesionala in timpul stagiului

Planul de ingrijire

  • Participantii au completat la inceputul fiecarei saptamani planul de ingrijire conform particularitatilor si a nevoilor batranilor din stabiliment;
  • Participantii au intogmit si construit sub indrumarea specialistilor din stabiliment retete si diete individualizate pentru batranii din stabiliment, in cocnordanta cu afectiunile si specificatiile medicale prescrise.

Art-terapie

Cei 21 paticipanti la stagiu au folosit pe toata durata plasamentului metode de art-terapie sociala in munca cu batranii. Rezultatele au fost foarte bune in coconrdanta cu obiectivele proiectate si propuse spre indeplinire. Activitatile au fost caracterizate de: empatie, implicare, respect, scchimbarea starii de sprirt a beneficiilor, incurajare, interactiune, solidaritate, cooperare. Metodologia de realizare a activitatilor de art-terapie au fost insuita rapid de care participantii surzi, avand in vedere ca acestia au foarte bine dezvoltate instinctele vizual si tactil, ca si compensare la lipsa auzului. Luandu-se inca de la inceput in calcul aceste premise cei 21 de participanti surzi la stagiu au reusit prin intermediul activitatilor de art-terapie sa obtina rezultate foarte bune in recuperarea si consolidarea psiho-sociala a persoanelor asistate din centru.

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN"

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884