Proiect ERASMUS+ de mobilitate VET-Inds. textila,2014

2012-01-01 00.00.00-188

PROGRAMUL ERASMUS+, PROIECT DE MOBILITATE V.ET. CU NUMARUL 2014-1-RO01-KA102-000503, CU TITLUL ”STAGIU EUROPEAN DE PRACTICA PROFESIONALA PENTRU ELEVI CU DIZABILITATI,ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI TEXTILE, ÎN DIRECTIA INTEGRARII SOCIO-PROFESIONALE”


PROIECT FINANTAT DE COMISIA EUROPEANA

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT


Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Craiova, a desfasurat plasamentul cu 22 elevi cu dizabilitati la nivel liceal tehnologic, ce aveau nevoie de formare practica de calitate in domeniul industriei textile,pentru a le creste sansele de integrare pe piata muncii.Partenerul de primire MONDOSPOSA DI MEDDIS CATERINA,din Vibo Valentia,Italia,una dintre cele mai importante intreprinderi de profil din Regiunea Calabria pentru produse de gala si ceremonie. Grupul participantilor a fost constituit din doua specializari: 5 elevi de la clasa a IX-a, nivel I; 5 elevi din clasa a XII-a, SPP, nivelul 2 de calificare profesionala,specializarea Confectioner produse textile; 3 elevi clasa a XII-a si 9 elevi clasa a XIII-a la nivelul 3 de calificare profesionala,specializarea Tehnician in industria textila.

Intreprinderea Mondo Sposa se afla in parcul industrial al orasului Vibo Valentia din regiunea Calabria, sudul Italiei. Obiectul de activitate al firmei este Industria textila, in care activeaza de peste 30 ani.

Mondo Sposa are ca principal obiect de activitate in acest moment, producerea si comercializarea articolelor de vestimentatie pentru evenimente festive, cu preponderenta pentru nunti, in acest sens societatea a dezvoltat cel mai mare showroom de profil din Regiunea Calabria.

ANUNT - CONCURS DE SELECTIE

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul ERASMUS+ Proiect: 2014-1-RO01-KA102-000503

Conditii de inscriere:

Persoanele doritoare trebuie sa fie inmatriculate la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, domeniul Industrie Textila, la una din clasele: XI-C, XII C-SPP, XII-TC, XIII-TC.

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere;
 2. Scrisoare de intentie;
 3. CV în format Europass;
 4. Copie de pe actul de identitate;
 5. Copie diploma de absolvire a ultimului ciclu de invatamant;
 6. Adeverinta de elev;
 7. Recomandare din partea unui cadru didactic.

Dosarul de inscriere se va depune, pana la data 31 octombrie 2014, inclusiv la Secretariatul scolii. Examenul de selectie se va organiza in perioada 03 – 07 noiembrie 2014 astfel:

 • Testul de competente de specialitate – 03. 11. 2014 – ora 08:00;
 • Interviul – 04. 11. 2014 – ora 08:00;
 • Afisarea rezultatelor – 05. 11. 2014 – pana la ora 12:00;
 • Depunerea contestatiilor la proba scrisa de Competente de specialitate: din 05. 11. 2014, ora 12 pana in 06. 11. 2014, ora 12:00;
 • Afisarea rezultatelor finale 07. 11. 2014 – pana la ora 12:00.

Probele de concurs:

 1. Test grila privind cunostintele profesionale conform curriculei scolare la Competente privind standardul profesional in domeniul industrie textila, conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1;
 2. Interviu - notat cu note de la 10 la 1.

Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului:

 • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%;
 • Nota la purtare pe parcursul scolarizarii in institutia noastra – 15%;
 • Motivatia participarii la stagiu – 15 %;
 • Asteptari in urma participarii la proiect 15%;
 • Contributia estimata a participantului - 20%;
 • Din oficiu 10%.

Selectia se va face în ordinea descrescatoare a mediei aritmetice obtinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

 • Media la purtare, pe ultimii 2 ani.

Cerere de inscriere

Descarca

Rezultate finale

Vizualizare

Activitati culturale

Un aport important in atingerea obiectivelor proiectului l-a constituit implicarea activa si constanta a participantilor in activitatile culturale, sociale si de voluntariat, mai ales in perioada plasamentului,in afara programului de practica.

Au fost organizate de catre profesorii insotitori vizite la muzeele din zona, catedrale, excursii la Reggio,Vibo Valentia, Tropea,etc.

Elevii au participat si la evenimentul religios din Mileto, Ziua Mamei

Aceasta participare a incurajat cunoasterea,socializarea,antrenamentul cu un sistem de valori morale,cu un sistem de reguli,sentiment comunitar ce favorizeaza contributia fata de ceilalti.

Toate aceste activitati intreprinse de-a lungul implementarii proiectului vor crea o imagine pozitiva pentru persoanele cu dizabilitati in raport cu patronatele,comunitatea locala si societatea, fapt ce va favoriza integrarea lor in social,dar si la munca. Acest demers va conduce la asigurarea echitatii in ceea ce priveste egalitatea de sanse si integrarea pe piata muncii,obiective foarte importante,ce sunt prioritati pentru Comisia Europeana.

Pregatire pedagogica

Perioada de desfasurare: 08 decembrie 2014 – 24 ianuarie 2015


Formator:
Prof. Filomela SALAHORU (Liceul Tehnologic Special "Beethoven")


Durata cursului:
18 ore


Loc de desfasurare:
Liceul Tehnologic Special "Beethoven"


Beneficiari: 27 participanti (22 participanti ai proiectului si 5 cu statut de rezerve), au fost impartiti in 4 grupe de lucru.


 1. Informatii referitoare la pedagogia stagiului: descrierea organizatiei de primire MONDO SPOSA si a atelierului unde se va desfasura stagiul. Participantii au primit informatii despre modalitatile de comunicare (limbaj mimico – gestual, limba italiana), elemente specifice culturii organizationale a institutiei unde se va realiza stagiul, recomandari referitoare la desfasurarea activitatii practice de la stagiu.
 2. Prezentare generala a Programului ERASMUS +, Mobilitati V.E.T.:

Prezentarea proiectului Proiect: 2014-1-RO01-KA102-000503, cu titlul "Stagiu european de practica profesionala pentru elevi cu dizabilitati,în domeniul Industriei Textile,în directia integrarii socio-profesionale", (tema, scop si obiective, finantare, destinatia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor)

 • Prezentarea sintetica a contractului de finantare a proiectului LLP-Ldv/IVT/2013/RO/260 (încheiat între AN si Liceul Tehnologic Special „Beethoven”);
 • Prezentarea contractului pentru mobilitate ce se va semna intre scoala si participant;
 • Prezentarea acordului de formare/ programului de lucru;
 • Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobandite în urma mobilitatii;
 • Prezentarea M Tool+, si a obligatiilor ce le revin participantilor legat de aplicatie, instructaj de utilizare;
 • Prezentarea procedurilor privind realizarea transportului international;
 • Modalitati de asigurare a securitatii participantilor atat la stagiu cat si in timpul liber;
 • Prezentarea asigurarilor ce privind stagiul si raspunderea civila.

Pregatire culturala

Perioada de desfasurare: 09 noiembrie 2014 – 25 ianuarie 2015


Formator:
Prof. ing. Emilia DUDUIALA (Liceul Tehnologic Special „Beethoven”)


Durata cursului:
18 ore


Loc de desfasurare:
Liceul Tehnologic Special "Beethoven"


Beneficiari: 27 participanti (22 participanti ai proiectului si 5 cu statut de rezerve), au fost impartiti in 4 grupe de lucru.


 1. Documentare privind tara gazda, Italia (conditii geografice, istorie, economie, cultura)-exercitii de cautare a informatiei pe Internet;
 2. Identitate culturala proprie: obiceiuri , credinte culturale si influenta lor in interactiunea cu clientii italieni la atelier;
 3. Similitudine si diferente culturale in comportamentul si credintele legate de sanatate –cultura romana si cultura italiana-;
 4. Valori si atitudini in relatiile interpersonale cu societatea italiana dar si cu alte persoane cu dizabilitati din comunitatea locala;
 5. Legislatia europeana si italiana cu privire la drepturile omului, drepturile emigrantilor si combaterea discriminarii;
 6. Prezentarea urmatoarelor zone ce vor fi vizitate in timpul liber pe parcursul mobilitatii: Florenta si Calabria;
 7. Prezentarea obiectivelor culturale din zonele prezentate si propuse spre vizitare;
 8. Modalitati si de comunicare cu comunitatea locala si cu virtuali clienti;
 9. Studiul industriei modei in Italia.

Pregatire lingvistica

Perioada de desfasurare: 14 februarie – 23 aprilie 2015


Formator:
Prof. Cristina Dobrescu


Interpret limbaj mimico-gestual:
Prof. Ionut Smarandache (Liceul Tehnologic Special "Beethoven")
Prof. Filomela Salahoru (Liceul Tehnologic Special "Beethoven")
Prof. Ana – Maria Oancea (Liceul Tehnologic Special "Beethoven")


Durata cursului:
36 ore


Loc de desfasurare:
Liceul Tehnologic Special "Beethoven"


Beneficiari: 27 participanti la curs (22 participanti ai proiectului si 5 cu statut de rezerve), au fost impartiti in 6 grupe de lucru.Evaluare initiala

Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare din timpul plasamentului de formare

 1. Exprimarea preferintelor - interviu.
 2. Transmitere si receptare de informatii factuale pe domenii familiare: activitate profesionala, familie, viata sociala etc - conversatie;
 3. Receptarea informatiilor de interes general (ex. mesajele programelor de radio si TV, discutii familiare, la cumparaturi) - alcatuirea unui raport;
 4. Notiuni din domeniul legislatiei si reglementarilor privind securitatea si sanatatea la locul de munca si din domeniul stingerii incendiilor;
 5. Sa inteleaga mesaje scrise si orale ce fac referire la factorii de risc de la locul de munca;
 6. Exprima scris si oral concepte cu privire la instrumentarul si materialele specifice industriei textile;
 7. Numeste si noteaza activitatile ce le desfasoara lucratorul din industria textila, in stransa coordonare cu programul de lucru;
 8. Exercitii de comunicare orala in care se descrie succesiunea etapelor unor activitati desfasurate de croitor;
 9. Spune cuvinte specifice specializarii industriei textile si pielariei ce il ajuta pe elev sa comunice cu tutorele de practica.

Evaluare formativa: participare la conversatii pe temele studiate anterior

Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare din timpul plasamentului de formare

 1. Prezentarea propriei persoane;
 2. Cerere de informatii, formulare de întrebari si raspunsuri de orientare in diverse situatii legate de calatorie, vizita la medic - lucru in perechi;
 3. Conversatii orale legate de aspecte tehnice din atelierul de croitorie - lucru in perechi si dezbatere;
 4. Utilizarea cuvintelor si regulilor gramaticale ce descriu procesul de utilizare a instrumentarului si materialelor specifice dintr-un atelier de croitorie;
 5. Dezvoltarea vocabularului specific procedurilor de lucru ce se desfasoara in procesul tehnologic din industria textila – lucru in perechi;
 6. Invatarea si utilizarea cuvintelor ce sunt utilizate in procesul de completare/intocmire a documentelor zilnice la plasament –lucru in echipa;
 7. Redactare de texte functionale generale (CV, proces verbal, referat, cerere, raport, corespondenta);

Evaluare formativa: test - participare la conversatii pe teme diverse

Evaluarefinala: test si participare la conversatii pe teme divers

Programul ERASMUS+

Proiect: 2014-1-RO01-KA102-000503

"Stagiu european de practica profesionala pentru elevi cu dizabilitati,în domeniul Industriei Textile,în directia integrarii socio-profesionale"

Proiectul "Stagiu european de practica profesionala pentru elevi cu dizabilitati,in domeniul Industriei Textile,in directia integrarii socio-profesionale"a avut ca scop formarea prin stagiu practic a 22 participanti elevi cu dizabilitati de la Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Craiova,in domeniul Industriei Textile pentru a le creste sansele de angajare la absolvire in perioada 29.04-02.06.2015

Cei 22 de participanti au avut calificarile:5 elevi-Confectioner produse textile, clasa a XI-a, ciclul inferior al liceului;5 elevi- Confectioner produse textile, nivel 2, stagiu de pregatire practica ;3 elevi-Tehnician in industria textila, clasa a XII-a , nivel 3;9 elevi-Tehnician in industria textila, clasa a XIII-a , nivel 3.

Organizatia de trimitere, Liceul tehnologic Special “Beethoven “ Craiova

Organizatia de trimitere, MONDO SPOSA, Vibo Valentia, Italia

Monitorizarea celor 22 participanti cu dizabilitati pe parcursul plasamentului s-a realizat de catre tutorele desemnat de partenerul de trimitere in persoana dnei Caterina Meddis care a avut o implicare permanenta.

Pe toata durata plasamentului au fost prezenti 4 profesori insotitori,cu competente in domeniu,experienta didactica la catedra si in invatamantul pentru surzi si foarte buni cunoscatori ai limbajului mimico-gestual. Cei 4 profesori insotitori prin competentele si expertiza ce o au in educatia speciala au oferit partenerului de primire, pe tot parcursul stagiului,sprijin si colaborare in domenii ca: evaluare,suport specific persoanei cu dizabilitati,monitorizare,proiectare, valorizare,ameliorare.

STAGIU DE PRACTICA LA PARTENERUL DE PRIMIRE "MONDO SPOSA"

Dupa ce au fost implementate activitatile proiectului cei 22 participanti cu dizabilitati si-au insusit un nivel ridicat de pregatire practica mult mai bine structurat pe competente,abilitati si deprinderi.

Cei 22 elevi cu dizabilitati ce au participat la stagiul de 5 saptamani, din Italia, sunt multumiti de ceea ce au invatat,si-au antrenat capacitatea de munca in concordanta cu exigentele programului de munca.

Cei 22 participanti cu dizabilitati au realizat in cadrul plasamentului la organizatia de primire MONDO SPOSA produse specifice nuntilor precum si finisaje la rochii de mireasa sau rochii de ocazie.

Intreprinderea Mondo Sposa se afla in parcul industrial al orasului Vibo Valentia din regiunea Calabria, sudul Italiei. Obiectul de activitate al firmei este Industria textila, in care activeaza de peste 30 ani. Activitatea si experienta din acest domeniu este sustinuta de cele peste 1000 de creatii proprii inregistrate de firma numai in ultimii ani. Mondo Sposa are ca principal obiect de activitate in acest moment, producerea si comercializarea articolelor de vestimentatie pentru evenimente festive, cu preponderenta pentru nunti, in acest sens societatea a dezvoltat cel mai mare showroom de profil din Regiunea Calabria. Zona in care se afla atat unitatea de productie cat si showroom-ul se afla in vecinatatea galeriilor comerciale ale orasului ceea ce ofera acces facil clientilor si posibililor parteneri. Gama de produse se adreseaza pe toate palierele: barbati, femei si copii, iar in ultimii ani societatea chiar a extins serviciile oferite evenimentelor de tip nunta, dincolo de articolele vestimentare. Intreprinderea s-a dezvoltat la standarde de calitate ridicate prin profesionalim pe parcursul a doua generatii, reusind sa se inscrie permanent la tendintele modei cat si ale pietei prin: culoare, stil, eleganta, calitate, responsabilitate combinate cu elemente de tip clasic, romantic si traditional. Mondo Sposa pune la dispozitia partenerilor, clientilor si vizitatorilor si un website-ul www.mondosposa.org, bine structurat cu un design modern ce prezinta gama de produse realizate cat si informatii detaliate. Succesul firmei este atestat de multitudinea parteneriatelor economice la nivel european ce le-a dezvoltat cu companii precum: PRONOVIAS Barcelona, VALENTINI Spose, DOMO ADAMI, EGO SPASE, CARLO PIGANTELLI, Intelligere Moda, Javier Arnaiz, etc.

Certificare

Toti cei 22 participanti au primit la finalul plasamentului:

Certificat de Mobilitate Europass in care le sunt descrise – competentele, abilitatile, priceperile, deprinderile si experienta de plasament;

Certificat de competenta lingvistica pentru Limba italiana;

Certificat de absolvire a stagiului profesional din partea Partenerului de primire – Mondo Sposa;

Certificat de absolvire a stagiului profesional din partea Partenerului de trimitere – Liceul Tehnologic Special "Beethoven".

Toate aceste certificate asupra celor 22 participanti cu dizabilitati au un rol motivator si de incredere pentru viitoarele studii profesionale sau pentru integrarea profesionala, creand in acelasi timp si evolutie pozitiva privind perceptia de sine dar si a societatii pe ansamblu, aceasta fiind cea care a venit spre ei cu educatie, instrumente si certificare.

De asemenea, aceste certificate se constituie ca o bonificatie suplimentara de valoare adaugata la Certificatul de absolvire a studiilor scolare de specialitate, ceea ce le va putea aduce beneficii suplimentare in ceea ce priveste viitoarea relatie reciproca profesionala cu societatea.

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN"

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884