Proiect ERASMUS+de mobilitate VET-Tinichigiu Vopsitor Auto,2020

logosbeneficaireserasmusleft_ro

Proiect nr. 2020-1-RO01-KA116-078475

Titlu: Integrarea profesionistilor cu dizabilitati

 

            Liceul Tehnologic Special "Beethoven"propune proiectul "Integrarea profesionistilor cu dizabilitati" ce are ca scop cresterea nivelului de profesionalism pentru 23 elevi cu dizabilitati din specializarea Tinichigiu Vopsitor Auto,domeniul Mecanic,printr-o mobilitate in care se va derula stagiul practic de 5 saptamani in Italia,in vederea cresterii capacitatii lor de angajare pe piata muncii la absolvire.Organizatia de primire METALSUD LO GATTO este partener foarte cunoscut din Vibo Valentia,Italia.

Obiectivele proiectului:

 •  -sa dezvolte celor 23 participanti cu dizabilitati: competente practice specific profesiei,competente lingvistice pentru limba italiana si abilitati de comunicare in echipa de lucru
 •  dezvoltarea unei personalitati cat mai autonome a celor 23 de particip.cu dizabilitati,prin incurajarea pe parcursul proiectului
 • sa creasca capacitatea manageriala a aplicantului in demersul de a adapta procesul de formare practica al elevilor cu dizabilitati prin integrarea modelelor si procedurilor testate la mobilitate
 

Proiect nr. 2020-1-RO01-KA116-078475

 

Titlu: Integrarea profesionistilor cu dizabilitati

 

ANUNT

 

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

 

ERASMUS+  2020-1-RO01-KA116-078475

 

Conditii de inscriere:

Elevii ce doresc sa participe la selectie, trebuie sa fie inmatriculati la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, la Scoala Profesionala, domeniul Mecanica, specializarea Tinichigiu Vopsitor Auto din clasele IX, X, XI,  XII.   Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:
    1. Cererea tip de inscriere
 
    1. Scrisoare de intenţie;
 
    1. Copie după actul de identitate;
 
    1. Copie Certificat incadrare in grad de handicap
Dosarul de inscriere se va depune, pana la data 17.03.2021, inclusiv la Secretariatul şcolii. Examenul de selectie se va organiza in perioada 18 – 22 martie 2021 astfel: Proba practica de competente de specialitate:
    • 03.2021 – ora 14.30, clasele IX si XII, in laboratorul de mecanica al scolii
 
    • 03.2021 ora 17, clasele X si XI, in regim online pe platforma MEET
Durata probei 1 ora. Interviul – 19. 03. 2021 – ora 14.00 in regim online pe platforma MEET Afisarea rezultatelor – 22. 03. 2021 – ora 10 Depunerea contestatiilor la proba practica de Competente de specialitate:  luni 22. 03. 2021, de la ora 10.00 pana la ora 16. Afisarea rezultatelor finale 22. 03. 2021 – la ora 18 Probele de concurs:
    1. Proba practica privind cunoştinţele profesionale conform bibliografiei afisate, pentru fiecare clasa, notat cu note de la 10 la 1
 
    1. Interviu - notat cu note de la 10 la 1.
Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului
    • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%
 
    • Contributia estimata a participantului vizavi de implicarea sa in plasament - 20%
 
    • Utilitatea plasamentului in plan personal 20%
 
    • Asteptari in urma participarii la proiect 25%
 
    • Din oficiu 10%
Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe. Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:
    • Media de absolvire la ultimul an scolar finalizat.
 

Bibliografie:

Pentru elevii clasa a IX-a 1.Ezeanu, s.a.Pregătire de bază în domeniul mecanic (manual si laborator), anul I, Scoala profesionala -Editura LVS Crepuscul, Ploiesti, 2000    Pentru elevii clasa a X-a
  1. M. Ionescu, s.a.Mecanică, Cultură de specialitate, anul I, Scoliprofesionale, Editura Sigma, Bucuresti, 2000
Pentru elevii clasa a XI-a si a XII-a 3.Gabriela Lichiardopol,s.a. -Manual pentru pregatirea practica-Domeniul Mecanic-Ed. Aramis 2004 4.Mariana Tanasescus.a. –Masurari Tehnice-Manual cl a X-a, Editura Aramis 2005
  1. I.Sava, M.V.Popa, N.Dinescu,-Tinichigiu vopsitor auto - manual pentru şcoli profesionale anii II şi III–Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti 1995
 

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884