Proiect ERASMUS+de mobilitate VET-Pedagog de recuperare,2019

20210507_075803

Programul ERASMUS+

 

Proiect: 2019-1-RO01-KA116-061485

 

          Dati-le aripi si lasati-i sa zboare!

Proiectul "Dati-le aripi si lasati-i sa zboare!"are ca scop cresterea nivelului de profesionalism pentru 25 elevi cu dizabilitati din specializarea Pegagog de recuperare,anul I si II la Scoala postliceala,de la Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Craiova,printr-o mobilitate VETde 5 saptamani,in perioada 18.05. - 19. 06. 2020,in vederea cresterii capacitatii lor de angajare pe piata muncii la absolvire. Dezvoltarea competentelor practice de specialitate se va realiza la organizatia FONDAZIONE CASA SERENA MONS. F.SCO PITITTO ONLUS Mileto,Italia,un partener ce este foarte cunoscut liceului nostru. Oferim celor 25 participanti imbunatatirea accesului,al participarii si a performantelor de invatare, sanse reale sa fie competitivi la absolvire si astfel sa se angajeze.
 • Echipa de implementare a proiectului ERASMUS +, Mobilitati V.E.T. cu ID:2019 – 1 - RO01 – KA116 – 061485, compusă din următorii membri:
Manager: Prof. Maria NASTASEL Coordonator proiect:Prof. Ionuţ SMARANDACHE Responsabilitati: monitorizare proiect, diseminare, evaluare proiect Membrii:
    1. Responsabil OLS si pregatire participanti - Prof. Filomela SALAHORU
 
    1. Responsabil logisticăSecretar Georgeta VANAUCEC
 
    1. Responsabil financiarRobert RAPANOIU
 

 

Proiect: 2019-1-RO01-KA116-061485

 

          Dati-le aripi si lasati-i sa zboare!

 

ANUNT

 

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

 

ERASMUS  2019-1-RO01-KA116-061485

  Conditii de inscriere:
        • Elevii ce doresc sa participe la selectie, trebuie sa fie inmatriculati la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, la Scoala Postliceala, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, specializarea Pedagog de recuperare in anul I sau II de studio. 
Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:  
        1. Cererea tip de inscriere
 
        1. Scrisoare de intenţie;
 
        1. CV în format Europass;
 
        1. Copie după actul de identitate;
 
        1. Copie Certificat incadrare in grad de handicap
 
        1. Adeverinţă de elev.
 
        1. Recomandare din partea unui cadru didactic
Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 22 octombrie 2019, inclusiv la Secretariatul şcolii. Examenul de selectie se va organiza in perioada 24 – 28 octombrie 2019 astfel:
 • Testul de competente de specialitate – 24. 10. 2019 – ora 16.00. Durata probei 2 ore.
 • Interviul – 25. 10. 2019 – ora 16.00
 • Afisarea rezultatelor – 28. 10. 2019 – ora 10
 • Depunerea contestatiilor la proba scrisa de Competente de specialitate: luni 28. 10. 2019, de la ora 10.00 pana la ora 16.
 • Afisarea rezultatelor finale 28. 10. 2019 – la ora 18
Probele de concurs:
        1. Test grilă privind cunoştinţele profesionale conform standardului occupational pentru profesia Pedagog de recuperare, conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1
 
        1. Interviu - notat cu note de la 10 la 1.
Criterii ce vor sta la baza procesului de evaluare a interviului
        • Conduita morala pe parcursul scolaritatii in institutia noastra – pondere 25%
 
        • Contributia estimata a participantului vizavi de implicarea sa in plasament - 20%
 
        • Utilitatea plasamentului in plan personal 20%
 
        • Asteptari in urma participarii la proiect 25%
 
        • Din oficiu 10%
Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe. Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:
        • Media la purtare, pe ultimii 2 ani.

         Rezultate finale privind procesul de selectie a participantilor la Proiect Erasmus+,

         cu nr.: 2019-1-RO01-KA116-061485

          
         Nr. Crt.   Nume si prenume candidat ANUL Nota examen proba scrisa de specialitate Nota interviu Nota finala
         MIRIGIOIU MARIAN NICOLAE I 9,20 10 9,60-ADMIS
         LEOVEANU NICOLAE MIHAI I 9,40 8 8,70-ADMIS
         DICU MARIANA DENISA II 6,60 10 8,30-ADMIS
         PASARILA CORINA ELENA I 6,20 10 8,10-ADMIS
         BADUICA ADELINA IONELA I 5,60 10 7,80-ADMIS
         PUTINTELU DENISA MADALINA I 5,60 10 7,80-ADMIS
         UNGUREANU AUREL DANIEL I 8,20 7 7,60 ADMIS
         CORACI LEONARD NICOLAE I 5 10 7,50-ADMIS
         GODEANU  ANDREEA CAMELIA I 5 9 7 - ADMIS
         IONASCU ANA - MARIA II 6 8 7 - ADMIS
         FLORICICA LEONICA PETRISOR I 6 8 7 -ADMIS
         MIHAI MARIA I 5 9 7 -ADMIS
         IORDACHE ALEXANDRA MIHAELA II 5,60 8 6,80 -ADMIS
         PAPAE LACRIMIOARA II 5,40 8 6,70 -ADMIS
         PAPAE RODICA MIHAELA II 5 8 6,50 -ADMIS
         POPESCU MARIAN II 5 8 6,50 -ADMIS
         MATEA MARIANA CLAUDIA I 5,60 7 6,30 -ADMIS
         DUDU ALEXANDRU CRISTIAN I 5,40 7 6,20  -ADMIS
         DINU IONUT RAZVAN II 5 7 6 -ADMIS
         MOANTA IONELA ANDREEA II 5 7 6 -ADMIS
         NEGRILA MIHAI COSMIN II 5 7 6 -ADMIS
         PETRESCU CRISTIAN I 5 7 6 -ADMIS
         STOICAN SABINA II 5 7 6 -ADMIS
         TONTU ALEXANDRU DANIEL II 5 7 6 -ADMIS
         BACIOIU ANCA ILEANA I 5,60 6 5, 80 - ADMIS
         REZERVE
         1. BURTEA MARINELA II 5,60 5,50 5,55- REZERVA

         ANUNT

         Privind metodologia de selectie a celor 2 participanti

         ai promotiei 2019, la Programul

         ERASMUS  2019-1-RO01-KA116-061485 

         Conditii de inscriere:

          • absolventii ce doresc sa participe la selectie, trebuie sa fii absolvit la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, la Scoala Postliceala, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, specializarea Pedagog de recuperare in anul 2019.
           Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:  
          1. Cererea tip de inscriere
          1. Scrisoare de intenţie;
          1. CV în format Europass;
          1. Copie după actul de identitate;
          1. Copie Certificat incadrare in grad de handicap
          1. Adeverinţă de absolvire.
          1. Recomandare din partea unui cadru didactic
         Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 19 februarie 2020, inclusiv la Secretariatul şcolii. Examenul de selectie se va organiza in perioada 20 – 22 octombrie 2020 astfel: Testul de competente de specialitate – 20. 02. 2020 – ora 10.00. Durata probei 2 ore. Interviul – 21. 02. 2020 – ora 10.00 Afisarea rezultatelor – 22. 02. 2020 – ora 10 Depunerea contestatiilor la proba scrisa de Competente de specialitate: vineri 22. 02. 2020, de la ora 10.00 pana la ora 16. Afisarea rezultatelor finale (daca vor exista contestatii) 25. 02. 2020 – la ora 10 In cazul in care vor fi 1 sau 2 candidati inscrisi, la termenul din 19 februarie, iar dosarul de inscriere al acestora va fi complet, acestia vor fi admisi ca participanti fara a mai sustine probele de concurs. Daca vor fi minim 3 candidati atunci se vor sustine probele conform prezentei metodologii.

          

 

Programul ERASMUS+

 

Proiect: 2019-1-RO01-KA116-061485

 

          Dati-le aripi si lasati-i sa zboare!

 

Pregatire pedagogica

Pregatirea pedagogica a celor 25 de elevi beneficiari ai acestui proiect a fost coordonata de catre prof. Ionut Smarandache. Activitatea s-a desfasurat in perioada 13.01-07.02.2020  in laboratorul AEL pentru a avea acces la Internet si pentru a folosi mijloace modern de prezentare a continutului pregatirii. In timpul pregatirii s-au desfasurat activitati privind:
  1. Informatii referitoare la pedagogia stagiului:
    • Descrierea organizatiei si a centrului pentru batrani
    • Modalitati de comunicare, elemente specifice culturii organizationale a institutiei de primire
 
  1. Prezentare generala a Programului Erasmus+ :tema,scop si obiective,finantare,destinatia cheltuielilor,valorificarea rezultatelor
 
  1. Prezentare a contractului de finantare a proiectului
 
  1. Prezentare a contractului pentru mobilitate
 
  1. Prezentarea acordului de formare/programului de lucru
 
  1. Prezentarea Mobility Tool si a obligatiilor ce revin participantilor
 
  1. Prezentarea platformei OLS
 

Pregatire culturala

Pregatirea culturala a celor 25 de elevi beneficiari ai acestui proiect a avut loc in perioada 13.01-07.02.2020 si a fost coordonata de catre prof. Filomela Salahoru Activitatea s-a desfasurat in laboratorul AEL pentru a avea acces la Internet si pentru a folosi mijloace modern de prezentare a continutului pregatirii. Obiectivul principal al pregatirii a fost cunoasterea celor mai importante date despre tara gazda, Italia, dar si zona in care se efectueaza stagiul de practica, Calabria. In timpul pregatirii s-a urmarit:
  • documentarea elevilor privind conditiile geografice ale Italiei, precum si notiuni minimale privind istoria acestei tari si economia sa. Elevii, dupa ce au urmarit materialul prezentat in Power point de catre profesor, au raspuns la intrebari si s-au documentat suplimentar de pe Internet.
 
  • identitatea culturala proprie, obiceiuri si credinte culturale, precum si influenta acestota in interactiunea cu persoanele italiene intalnite la casa Serena in timpul stagiului de practica. Elevii au participat activ la pregatire, au pus intrebari si au studiat pe Internet informatii suplimnetare.
 
  • insusirea cunostintelor despre similitudini si diferente culturale în comportamentul si credintele legate de sanatate intre cultura romana si cultura italiana.dar si despre valori ?i atitudini în relatiile interpersonale cu societatea italiana.
 
  • insusirea cumostintelor despre legislatie europeana si italiana cu privire la educatie, formare profesionala si tineret ,ocuparea fortei de munca, afaceri sociale si egalitate de sanse si drepturile omului. Participarea elevilor a fost active, fiind deosebiti de interesati despre eventuale locuri de munca in Italia.
 
  • obiectivele turistice cele mai importante din orasele pe care le vor vizita in Italia:Venetia, Siena, Tropea ,Roma,Regio si au pus intrebari despre obiectivele turistice interesante pentru ei. Elevii au fost evaluati printr-un test final.
 

Pregatire lingvistica

Pregatirea lingvistica a celor 25 de elevi beneficiari ai acestui proiect s-a desfasurat pe pltaforma OLS. Limba straina selectata este limba italiana. Cei 25 de elevi au primit licente pentru testul initial pentrulimba italiana si licente pentru cursurile de limba. Activitatea s-a derulat atat inainte de plasamant cat si in timpul stagiului de practica. Dupa finalizarea stagiului a avut loc testul final pentru limba italian

 

   
 
 

Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj, cod: 200218, Romania

Email: office@liceulbeethoven.ro

Tel: 0251 411 451

Tel: 0351 420 112

Fax: 0251 414 884