INVITATIE ACHIZITIE-SCOALA DE VARA 2019

Anexa 6.2.2 Invitatie de participare_Servicii 2018.11

Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova

Titlul subproiectului: Pregătire specială, pentru elevi cu cerințe speciale

Acord de grant nr. 376/SGL/R II/01.10.2018

Craiova, 03.06.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de servicii

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

  1. Beneficiarul Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee, derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

-Scoala de vară cu durata – 6 zile, in orasul Brasov sau in vecinatate pe o raza de 20 km

-Participanti: 15 elevi cu dizabilitati si 2 profesori insotitori

-Perioada: 26.07.2019 – 01.08.2019

-servicii incluse: cazare in camere cu baie proprie (2-3 persoane intro camera) si 3 mese pe zi (mic dejun, pranz si cina)

– hotelierul sa puna la dispozitie un spatiu (o camera de lucru) cu mese si scaune in care participantii sa isi desfasoare zilnic o activitate de 3 ore

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:

Adresa: Str. Beethoven, nr. 2, Craiova, jud. Dolj, cod 200218

Telefon/Fax: 0251/411451

Sau pe

E-mail: csbeethoven@yahoo.com

Persoană de contact: Grama Cristian

  1. Se acceptă oferte în original sau prin e-mail. (în cazul ofertei transmise prin E-mail, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita transmiterea ulterioară, într-un termen de 20 zile, a ofertei în original)
  2. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 12.06.2019, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.
  3. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.
  4. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.
  5. Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.
  6. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.
  7. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.